mandag den 24. oktober 2011

Bibelsk adskillelse


Far ikke vild! Slet omgang fordærver gode sæder

(1 Kor 15,33).LEVEVIS OG OMGANG

Hvordan adskiller den kristne menighed sig i levevis og omgang?


[Hav ikke] med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt eller er grisk eller er en afgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en” (1 Kor 5,11).


[Hold] jer fra enhver broder, der lever et uordentligt livden, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. ... der er nogle blandt jer, der lever uordentligt; de arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde støt og stille og selv skaffe sig til livets ophold … Hvis nogen ikke adlyder, hvad vi har sagt ... så mærk jer ham og hav ikke noget med ham at gøre” (2 Thess 3,6-15).


Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid” (1 Joh 2,15-17).


For ”Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed”, så
”hold jer fra det onde i enhver skikkelse!

(1 Thess 4,7; 5,22).TRO OG LÆRE

Hvordan adskiller den kristne menighed sig i tro og lære?


”Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem! Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bug, og med søde og indsmigrende ord forleder de troskyldige mennesker” (Rom 16,17-18).

Eksempelvis:
En anden Gud, Jesus, ånd og et andet evangelium (Gal 1,6-9; 2 Kor 11,2-4).


Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige” (2 Kor 6,14-18).


”Hvis nogen fører vranglære og ikke holder sig til vor Herre Jesu Kristi sunde ord og den lære, der fører til gudsfrygt, er han hovmodig og forstår ingenting … Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til” (1 Tim 6,3-12).


Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud; men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen” (2 Joh 1,9-10).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar