søndag den 30. oktober 2011

Ellen G. White - En sand profetinde?

Syvende Dags Adventistkirken - En afspejling af Ellen G. White
Syvende Dags Adventisme er en afspejling af dens profetinde, Ellen G. White. Den er uadskillelig fra hendes skrivelser, som regnes for at være en autoritativ sandhedskilde. Kirken anerkender, at den står i gæld til og er afhængig af fru Whites skrivelser.

Hendes skrivelser bliver med stor hengivenhed kaldet for "Profetiens Ånd" af de fleste Syvende Dags Adventister. Man tror, at hendes profetiske gave i Kirken er et af beviserne på, at den er menigheden i de sidste dage, som "holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd ... Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd" (Johannes' Åbenbaring 12,17; 19,10).

I bogen "The White Truth" ("Den Rene Sandhed"), udgivet af kirken i 1981 som svar på de nylige opdagelser af, at hun har plagieret, beskriver forfatteren John J. Robertson klart og tydeligt, vigtigheden af hendes skrivelser i Adventist-samfundet. Robertson erklærer:

"Indflydelsen af Profetiens Ånd er vævet ind i den adventistiske tro, liv og organisation ... Hvad vi er som kirke, er en afspejling af vores tro på den guddommelige autoritet, der fremgår af Ellen G. Whites skrivelser."

Samme år som "Den Rene Sandhed" blev udgivet, som et offentligt forsvar af hendes skrivelser, mødtes kirken i en generalkonference-session og korrigerede deres trospunkter. I hvad der er blevet kendt som "Dallas-erklæringen", ser vi et klart udtryk for den ekstraordinære rolle Whites skrivelser har i kirken.

"Helligånden har givet menigheden den profetiske gave. Denne gave er også et kendetegn på menigheden i de sidste dage og er kommet til udtryk gennem Ellen G. Whites tjeneste. Da hun er Herrens budbringer, er hendes skrifter en varig og pålidelig sandhedskilde til trøst, vejledning, belæring og irettesættelse. De giver klart udtryk for, at Bibelen er det grundlag, hvormed al undervisning og erfaring skal prøves" (Erklæring nr. 17, fremhævning tilføjet).Kirken påstår også, at Whites skrivelser:
 • er en inspireret udlægning af Biblen
 • ikke er af menneskelig oprindelse
 • har doktrinær autoritet
 • er ubestridelige


 
Ellen G. Whites forudsigelser
Hun påstod, at fremtidige hændelser blev åbenbaret for hende: "Idet Guds Ånd har åbnet mit sind for de store sandheder i Hans Ord, samt om fortiden og fremtiden, er jeg budt at kundgøre til andre, hvad der er blevet vist mig" (The Great Controversy s. 11 [Mod en bedre fremtid]).

Ellen G. White forudsagde følgende i løbet af hendes tjeneste i Syvende Dags Adventist-kirken. Dette skal testes og ærligt imødegås i lyset af den Hellige Skrift.


Hendes profetier, som klart er forkerte:
 • Jerusalems fremtid: White selv vil være i live ved Jesu genkomst
 • England vil angribe USA (1862)
 • Borgerkrigen var et tegn på Jesu snarlige genkomst
 • I 1850érne sagde hun, at Jesus ville komme igen i løbet af "et par måneder"
 • Adventister der levede i 1856 vil være i live ved Jesu genkomst
 • White så Enok på Jupiter eller SaturnHun påstår, at hendes profetier er ufejlbarlige og ikke modsiger den Hellige Skrift. Dog, ved nærmere undersøgelse, modsiger hun Biblen adskillige gange.


White sagde: Babelstårnet blev bygget før syndfloden.
Biblen siger: Babelstårnet blev bygget efter syndfloden.
 

White sagde: Vi skal aldrig sige, at vi er frelst.
Biblen siger: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst" (Apostlenes Gerninger 16,31).


White sagde: Forsoningen blev ikke færdiggjort på korset.
Biblen siger: "men denne præst har frembåret ét eneste, eviggyldigt offer for synder ..." (Hebræerbrevet 10,12).


White sagde: Satan vil bærer vores synder
Biblen siger: "... på sit legeme bar han [Jesus] selv vore synder op på korset ..." (Første Petersbrev 2,24).

 
 
Hun lavede også mange tilføjelser til skrifterne. Nedenstående er blot et par af dem:

Satan blev tilbudt benådning i himlen
Eva vandrede væk fra Adams side

Engle kommunikerede med Adam efter syndefaldet

Nogle racer er en blanding af mennesker og dyr

Det tager syv dage at komme til himlen
Adam blev kronet konge i Edens Have
Engle ville have døet for mennesket

Adam holdt sabbatten

Jesus dødede for engle

Engle har adgangskort af guld

Men Biblen siger, "Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog" (Johannes Åbenbaring 22,18-19).Ikke nok med at hun modsiger Biblen, hun modsiger også sig selv:
 • Guddommeligheden "sank og døde" og "sank og døde ikke"
 • Gud "elsker" og "elsker ikke" børn, der foruretter
 • Frelsens dør "er" og "er ikke" lukket for evigt
 • Svinekød "må" og "må ikke" spises
 • Der "er" og "er ikke" bevidsthed efter døden
 • Frelsesplanen eksisterede før evigheden og kun siden Adams fald
 • Forsoningen "var" og "var ikke" færdiggjort
 

Ellen G. Whites lære og SDA-kirken står eller falder sammen

Det er interessant at bemærke, at Review & Herald d. 14 august 1883 erklærede: "Vores position vedrørende Vidnesbyrdene er ligesom hovedhjørnestenen i en hvælving. Fjern denne og der er ikke nogen logisk holdeplads før alle de specielle sandheder er væk ... Der er ikke noget mere sikkert end dette, at denne meddelelse og visionerne hører sammen og står eller falder sammen".


White siger om hendes værk: "Dette værk er enten af Gud, eller også er det ikke. Gud har ikke del i noget partnerskab med Satan. Mit værk ... bærer Guds påstempling eller fjendens påstempling. Der er ikke nogen middelgrund i denne sag. Vidnesbyrdene er af Guds Ånd eller af Djævelens" ("Testimonies for the Church" bind. 4, s. 230 [Vidnesbyrd for menigheden]).

Dit valg
Kritikken af Adventismen er udlagt ved brug af Whites egne skrivelser og SDA-kirkens trospunkter. Vi beder til, at du ved at undersøge ovenstående vil kunne foretage dit eget valg vedrørende gyldigheden af adventisternes lære, i lyset af Guds Hellige Skrift.

Følgende værk dokumenterer hendes profetier, selvmodsigelser etc. Bemærk vi er ikke nødvendigvis enige i alt fra værket.

Hvis der ikke er angivet andet er bibelteksten hentet fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

1 kommentar:

 1. Kære Martin, Det er tydeligt at se i din blog at dine påstande bærer præg af subjektivisme. Du tager en linje her og der ud af deres tekstuelle kontekst og påstår at du bygger op en kritik? Fordi du finder nogle tilsyneladende modsætninger i hendes skrifter , skulle dette være det afgørende argument for at klassificere EGW til at være en falsk profet? Hvis jeg viser dig tilsyneladende modsigelser i Bibelen, vil Bibelen også være falsk?

  SvarSlet