torsdag den 27. oktober 2011

En række spørgsmål om Vagttårnets lære flip flop

Den 14. jan. 2010

Jeg har med stor interesse læst om JV på disse sider, og nogle spørgsmål trænger sig på. Jeg håber I vil hjælpe mig med at besvare dem.

I det følgende vil jeg forsøge, at besvare dine spørgsmål, så godt som muligt.
 
1. Hvornår og med hvilken begrundelse gik JV fra at tillade at stemme og gøre honnør for flaget til ikke at tillade det? I hvilke udgivelser af vagttårnet står henholdsvis at det er tilladt, og ikke tilladt?

At stemme
1950 - Personlig samvittighedssag -
Vagttårnet d. 15. nov. s. 445-446
1973 - Forbudt at stemme - Vagttårnet d. 15. okt. s. 627, samt Vagttårnet d. 15. dec. s. 741
1986 - Forbudt at stemme -
Vagttårnet d. 1. sep. s. 21
1999 - Personlig samvittighedssag - Vagttårnet d. 1. nov. s. 28-29

Forbuddet mod at stemme begrundes med, at det vil være, at samarbejde med staten i dens verdslige aktiviteter, læs mere her.

At ære flaget

1917 - Tilladt - Vagttårnet d. 15. maj
1929 - Forbudt - Vagttårnet d. 1. juni s. 163, samt Vagttårnet d. 15. juni, s. 183
.

Vagttårns-selskabet begrunder forbuddet mod at ære flaget med, at de er den eneste sande religion, hvilket de viser ved ikke at deltage i politik.

Før 1929 mente man, at Romerbrevet 13,1-2 henviste til respekten for jordiske myndigheder, hvilket er en korrekt udlægning. Men i 1929 gav
Rutherford en anden udlægning og skrev, at denne passage henviste til Guds 'organisation'. Med denne udlægning som fundament, begyndte man at distancere sig fra verdens politiske systemer, herunder at ære flaget, læs mere her.
 
2.Hvornår og med hvilken begrundelse går JV fra at tilbede Jesus, til ikke at gøre det og i hvilke udgivelser af vagttårnet kan jeg finde det?

Jehovas vidner underviste indtil 1954, at man skal tilbede Herren Jesus, hvorefter de sagde, at sådan tilbedelse var afgudsdyrkning.

"
Skal vi tilbede Jesus? ... Da Skriften lærer, at Jesus Kristus ikke er en del af en treenig Gud, på lige fod med Gud Fader, men er en særlig person, Guds Søn, må svaret på ovenstående spørgsmål være, at ingen særskilt Gudsdyrkelse må findes sted af Jesus Kristus, nu herliggjort i himlen. Vores tilbedelse, skal ske til Jehova Gud" (Vagttårnet d. 1. jan. 1954, s. 31). Læs mere her.
 
3.Hvornår og med hvilken begrundelse går JV fra at sige at Jesus døde på korset til at han døde på en pæl? Væsentligt spørgsmål for mig. I hvilke udgivelser af vagttårnet kan jeg finde det?

Herren Jesus døde på korset
1931 - Ja - Vagttårnet d. 31. juli. forsiden.
1931 - Nej - Vagttårnet d. 15. okt. forsiden.

Vagttårns-selskabets årbog fra 1975, s. 148-149 forklarer, hvorfor Vagttårnet opgav korset  i sin symbolik: "Fra og med udgivelsen d. 15. oktober 1931, bar Vagttårnet ikke længere 'korset og krone'-symbolet på omslaget. Et par år senere lærte Jehovas folk for første gang, at Jesus Kristus ikke døde på et T-formet kors. Den 31. januar, 1936 frigav broder Rutherford den nye bog Riches til Brooklyn Bethel-familien. Skriftmæssigt sagde den, delvist på side 27: 'Jesus blev korsfæstet, ikke på et kors af træ, som vist i mange billeder og malerier, som er lavet og udstillet af mennesker; Jesus blev korsfæstet ved at hans legeme blev naglet til et træ.'" Læs mere her og her

I Vagttårnet fra d. 1. juli 1964, s. 395
., kaldes korset for hedensk, hvilket er en af grundene til påstanden om, at Herren Jesus ikke blev korsfæstet. De fleste symboler kan dog spores tilbage til hedensk skik, herunder "fallisk"-pælen.

I Vagttårnet fra d. 15. nov. 1992, s. 7. står der: "
Bibelen viser, at Jesus ikke blev henrettet på et konventionelt kors overhovedet, men snarere på en simpel pæl, eller stau@ros'. Dette græske ord, som findes i Matt 27,40, betyder egentlig en simpel lodret bjælke eller pæl, som dem der bruges til at bygge fundamenter. Derfor repræsenterede korset aldrig sand kristendom".
Gerhard Kittel's teologiske ordbog over det Nye Testamente giver tre betydninger for stau@ros'. Den første passer med Vagttårnets, de andre præsentere andre betydninger: "Stauros er et instrument for tortur for alvorlige overtrædelser, ... Med hensyn til form finder vi tre grundlæggende former. Korset var en lodret, spids pæl ... eller det bestod af en oprejst, med en tværbjælke over den ... eller den bestod af to krydsende bjælker af samme længde" (Gerhard Kittel, Teologisk ordbog over det Nye Testamente, bind 7, s. 572.).

 
4.Hvornår og med hvilken begrundelse går JV fra at sige at alle vidner kommer i himmelen, til at sige at de fleste skal leve evigt på jorden? I hvilke udgivelser af vagttårnet står det ene henholdsvis det andet?

Jehovas Vidner mener, at 144.000 vil komme i himlen for at regere med Kristus i Hans Rige (Vagttårnet d. 1. nov. 96. s. 10). I 1932 voksede antallet af Jehovas Vidner og de begyndte at undervise, at de som ikke var en del af de 144.000 var en del af den såkaldte "Jonadab"-klasse, som havde et jordisk håb frem for et himmelsk (Vagttårnet d. 1. nov. 1955 s. 709. del 23.).

Imidlertid er alle troende ifølge Bibelen kaldet '
til ét håb' (Ef 4,4). Og der er kun én hjord (Joh 10,16).

 
5.Hvornår gik JV fra at tillade blodtransfusion til ikke at tillade det, og i hvilke udgivelser af vagttårnet findes det?

Blodtransfusion
1940 - Acceptabelt - Vagttårnet dec. s. 19.
1945 - Uacceptabelt - Vagttårnet d. 7. jan. s. 201.
1956 - Blod serum bør behandles som blod og er forbudt - Vagttårnet d. 8. sep. s. 20.
1958 - Blod serum og fraktioner er acceptabelt - Vagttårnet d. 15. sep. s. 575.
1959 - Opbevaring af eget blod uacceptabelt - Vagttårnet d. 15. okt. s. 640


1961 - Blod-fraktioner er uacceptabelt - Vagttårnet d. 15. sep. s. 558
1964 - Blod-fraktioner er acceptabelt - Vagttårnet d. 15 nov. s. 680/3
1974 - Blod serum er et personligt valg - Vagttårnet d. 1. juni s. 351/2
1975 - Hæmofili-behandlingerne (Faktor VII og IX) er uacceptabelt - Vågn op! d. 22. feb. s. 30
1978 - Hæmofili-behandlingerne (Faktor VII og IX) er acceptabelt - Vagttårnet d. 15. juni s. 29/31
1982 - Albumin er acceptabelt - Vågn op d. 22. juni s. 25-27.
1983 - Hemodilution er acceptabelt - Vågn op! d. 22. marts s. 16.

 
Jeg vil gerne sige tak på forhånd, og håber I vil besvare mine spørgsmål.

Velbekomme.
 
Må jeg foreslå, at I gør mere ud af at fortælle netop hvornår disse "omvendelser", "nyt lys" har fundet sted, og henvise til den udgivelse af vagttårnet det står i?

Tak for din feedback og forslag, som vi vil tage til efterretning for fremtidige artikler.
 
Venlig hilsen U. Jensen
Må Gud velsigne jer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar