søndag den 30. oktober 2011

Et adventistpar undersøger Ellen G. Whites litterære kontrovers

Nedenstående er et brev skrevet af et adventistpar til deres præst, da de opsagde deres medlemskab. Deres navne er blevet fjernet for at bevare deres anonymitet. Til sidst er der vedhæftet en PDF-fil, indeholdende en hel del studieinformation.

d. 25. marts, 2005

Kære præst,

Jeg blev adventist for over tyve år siden og jeg har været medlem af den lokale kirkefamilie igennem de sidste femten år. Jeg var overbevist om de adventistiske undervisning og doktriner. Igennem disse år, har jeg prøvet at være trofast i kirkens tjeneste, indenfor ungdoms og musik-tjenesterne, i at give, vidne og i helligholdelse af sabbatten.

Sidste år startede min mand, som ikke var adventist, med at blive mere involveret sammen med mig i mine kirkeaktiviteter. Han begyndte oftere, at komme til gudstjenester og møder og deltog endda sammen med mig, ved at melde sig frivilligt til kirkens sociale råd. Sidste efterår blev han overtalt til, at følge alle forlæsningerne i seminaret "Forståelse af åbenbaringsprofetierne". Efter dette seminar, fulgte han opfølgningsklasser og små gruppemøder og vi begyndte at studere Ellen Whites bog "Mod en bedre fremtid".

Mens vi studerede Ellen Whites skrivelser og adventisternes historie, blev vi noget overraskede over at opdage påstandene om, at bogen "Mod en bedre fremtid", som minimum var kopieret delvist af andre forfattere. I første omgang var vi vantro, men efter at have undersøgt det for os selv, ved at sammenligne Ellen Whites skrivelser med ældre værker af de originale forfatteres bøger, som vi lånte på biblioteket, så vi, med vores egne øjne, at det var sandt. Megen af kopieringen var næsten ord for ord, uden at give nogen form for anerkendelse. Vi opdagede at andre af hendes bøger og skrivelser også indeholdt plagierede materialer.

Til vores store forundring og skuffelse, lærte vi at adventisternes  generalkonference havde været klar over disse "litterære lån" i over firs år og de havde ikke afvist dem. I stedet for, har konferencen gået meget langt for at undskylde dem. Idet vi fortsatte med at studere hendes skrivelser, hendes kritikkere samt fortalere, forfatterne som hun kopierede fra og Biblen, har vi på det grundlag konkluderet at hun hverken er en profet eller at hendes skrivelser er inspireret af Gud.

Vi blev vejledt af ledere og lærere, at vi ikke behøvede at tro på, at Ellen White var en Guds profet, for at blive eller forblive adventister. Dog er der, på mit dåbscertifikat en "Opsummering af trospunkter". Trospunkt nummer tyve angiver,

"Kirken skal ikke stå tilbage i nogen gave og tilstedeværelsen af den profetiske gave, er et af kendetegnene på menigheden i de sidste dage. Syvende Dags Adventister anerkender at denne gave kom til udtryk i Ellen G. Whites liv og tjeneste."

Denne opsummering blev senere opdateret til trospunkt nummer sytten, der angav,

"Da hun er Herrens budbringer, er hendes [Ellen Whites] skrifter en varig og autoritativ sandhedskilde til trøst, vejledning, belæring og irettesættelse."

Efter denne opdagelse om Ellen White, studerede vi andre adventist-lære og er overbeviste om, at de er i konflikt med og ikke er understøttede af Biblen.

Vi vil gerne lade jer alle vide, at vi ikke har noget imod nogen enkelt person i adventist-kirken. Det forholder sig faktisk stik modsat, mange af vores aller kæreste venner er i kirken, hvilket gør denne beslutning endnu sværere. Der har ikke været nogen personproblemer, som har fået mig til at opsige mit medlemskab. Jeg værdsætter den kærlighed og opbakning jeg både har modtaget fra og har kunnet give til, min adventist-familie igennem årene. Vi vil især savne min deltagelse i musik-tjenesten i kirkekoret og de adventistiske damers syngegruppe, der tjente små kirker i hele vores stat.

Vi har på ingen måde gjort et dybtgående studium af Ellen Whites hundredevis af udgivelser og adventist-kirkens lære, men der er blevet afsløret nok modsigelser og problemer, til at overbevise os om, at vi ikke længere kan forblive (eller i min mands tilfælde, blive) adventister. Vi vil være glade for at blive kontaktet, når som helst, for at diskuttere detaljerne og vise flere eksempler på vores opdagelser, som har ledt os til denne beslutning.

Vi var splittet om hvorvidt, vi skulle vedhæfte en detaljeret forklaring, men tilsidst besluttede vi, at det var bedre at diskuttere nogle eksempler på hvad vi har lært, i stedet for at lade hver enkelt spekulere på, om vi har taget denne vigtige beslutning, uden først at bede og foretage et ærligt studium. Derfor har vi opsummeret nogle af vores begrundelser i en vedhæftet fil.

Fjern mig venligst fra den lokale Syvende Dags Adventist-kirkes medlemskabliste. For at undgå misforståelser vedrørende mine bevæggrunde for at gå, har jeg kopieret dette brev, samt vedhæftelse og sendt det til hver enkelt af jer.

Jeg siger specielt tak til kirkens præster og mange kærlige lægmedlemmer, som har taget sig tid til at vejlede os og give os literatur, til hjælp i vores søgning efter sandheden og Guds vilje. Vi takker de mange familier og kirkemedlemmer, som har bedt om at vi må være succesfulde i vores jagt på sandheden.

I vor Frelser Kristi navn,
Kopier: Ældste og ledere i kirken; SDA-venner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar