torsdag den 27. oktober 2011

Islams tidlige historie - fredelig?

Bemærk hvordan islam fra første færd, er tæt associeret med krig. Fra år 623 til 777, en periode på 154 år, er der 83 militære konflikter, som involvere muslimerne ... og det er blot hvad jeg har optegnet her. Er islam en fredelig religion? Det fortæller muslimer mig, at den er. Men ...
 • 570 – Muhammed bliver født i Mekka, i stammen Qureish.
 • 577 – Muhammeds mor dør.
 • 580 – Muhammeds bedstefar, Abdul Muttalib, dør.
 • 583 – Første rejse til Syrien, med en handels karavane.
 • 595 – Muhammed gifter sig med Khadijah, en rig enke, meget ældre end ham selv.
 • 595 – Anden rejse til Syrien.
 • 598 – Hans søn, Qasim, bliver født.
 • 600 – Hans datter, Zainab, bliver født.
 • 603 – Hans datter, Um-e-Kalthum, bliver født.
 • 604 – Hans datter, Ruqayya, bliver født.
 • 605 – Opstillingen af den sorte sten i Ka'baen.
 • 605 – Hans datter, Fatima, bliver født.
 • 610 – Mens Mohammed er i en hule på bjerget Hira, hører han en engel, der kalder sig Gabriel, fortælle ham at Allah er den eneste sande Gud.
 • 613 - Muhammeds første offentlige forkyndelse af islam ved bjerget Hira, giver nogle få omvendelser.
 • 615 – Muslimer bliver forfulgt af Qureish-stammen.
 • 619 – Han gifter sig med Sau'da og Aisha.
 • 620 – Institueringen af fem daglige bønner.
 • 622 – Muhammed immigrerer fra Mekka til Medina, som da blev kaldt Yathrib, og får flere konvertitter.
 • 623 – Kampen ved Waddan.
 • 623 – Kampen ved Safwan.
 • 623 – Kampen ved Dul-'Ashir.
 • 624 – Muhammed og hans efterfølgere begynder at angribe karavaner, for at skaffe midler til bevægelsen.
 • 624 – Zakat bliver obligatorisk.
 • 624 – Kampen ved Badr.
 • 624 – Kampen ved Bani Salim.
 • 624 – Kampen ved Eid-ul-Fitr og Zakat-ul-Fitr.
 • 624 – Kampen ved Bani Qainuqa'.
 • 624 – Kampen ved Sawiq.
 • 624 – Kampen ved Ghatfan.
 • 624 – Kampen ved Bahran.
 • 625 – Kampen ved Uhud; 70 muslimer bliver dræbt.
 • 625 – Kampen ved Humra-ul-Asad.
 • 625 – Kampen ved Banu Nudair.
 • 625 – Kampen ved Dhatur-Riqa.
 • 626 – Kampen ved Badru-Ukhra.
 • 626 – Kampen ved Dumatul-Jandal.
 • 626 – Kampen ved Banu Mustalaq Nikah.
 • 627 – Kampen ved grøften (the Trench).
 • 627 – Kampen ved Ahzab.
 • 627 – Kampen ved Bani Quraiza.
 • 627 – Kampen ved Bani Lahyan.
 • 627 – Kampen ved Ghaiba.
 • 627 – Kampen ved Khaibar.
 • 628 – Muhammed underskriver aftale med Qureish.
 • 630 – Muhammed erobre Mekka.
 • 630 – Kampen ved Hunsin.
 • 630 – Kampen ved Tabuk.
 • 632 – Muhammed dør.
 • 632 – Abu-Bakr, Muhammeds svigerfar, begynder sammen med Umar en militær plan, om at påtvinge islam i Arabien.
 • 633 – Kampen ved Oman.
 • 633 – Kampen ved Hadramaut.
 • 633 – Kampen ved Kazima.
 • 633 – Kampen ved Walaja.
 • 633 – Kampen ved Ulleis.
 • 633 – Kampen ved Anbar.
 • 634 – Kampen ved Basra.
 • 634 – Kampen ved Damascus.
 • 634 – Kampen ved Ajnadin.
 • 634 – Hadrat Abu Bakr dør. Hadrat Umar Farooq bliver kalif.
 • 634 – Kampen ved Namaraq.
 • 634 – Kampen ved Saqatia.
 • 635 – Kampen ved Bridge.
 • 635 – Kampen ved Buwaib.
 • 635 – Erobringen af Damaskus.
 • 635 – Kampen ved Fahl.
 • 636 – Kampen ved Yermuk.
 • 636 – Kampen ved Qadsiyia.
 • 636 – Kampen ved Madain.
 • 637 – Kampen ved Jalula.
 • 638 – Kampen ved Yarmouk.
 • 638 – Muslimerne overvinder romerne og går ind i Jerusalem.
 • 638 – Erobringen af Jazirah.
 • 639 – Erobringen af Khuizistan and movement into Egypt.
 • 641 – Kampen ved Nihawand.
 • 642 – Kampen ved Rayy i Persien.
 • 643 – Erobringen af Azarbaijan.
 • 644 – Erobringen af Fars.
 • 644 – Erobringen af Kharan.
 • 644 – Umar bliver myrdet. Uthman bliver kalif.
 • 647 – Erobringen af øen Cypern.
 • 648 – Felttog mod byzantinerne.
 • 651 – Sø-kamp mod byzantinerne.
 • 654 – Islam spreder sig ind i Nordafrika.
 • 656 – Uthman bliver myrdet. Ali bliver kalif.
 • 658 – Kampen ved Nahrawan.
 • 659 – Erobringen af Egypten begynder.
 • 661 – Ali bliver myrdet.
 • 662 – Egypten falder.
 • 666 – Sicilien bliver angrebet af muslimer.
 • 677 – Belejring af Konstantinopel.
 • 687 – Kampen ved Kufa.
 • 691 – Kampen ved Deir ul Jaliq.
 • 700 – Sufisme slår rod som en islamisk sekt.
 • 700 – Militære felttog i Nordafrika.
 • 702 – Kampen ved Deir ul Jamira.
 • 711 – Muslimer invaderer Gibraltar.
 • 711 – Erobring af Spanien.
 • 713 – Erobring af Multan.
 • 716 – Invasion af Konstantinopel.
 • 732 – Kampen ved Tours i Frankrig.
 • 740 – Adelsmands-kampen (battle of the Nobles).
 • 741 – Kampen ved Bagdoura i Nordafrika.
 • 744 – Kampen ved Ain al Jurr.
 • 746 – Kampen ved Rupar Thutha.
 • 748 – Kampen ved Rayy.
 • 749 – Kampen ved lsfahan.
 • 749 – Kampen ved Nihawand.
 • 750 – Kampen ved Zab.
 • 772 – Kampen ved Janbi i Nordafrika.
 • 777 – Kampen ved Saragossa i Spanien.

Kilder:
 • Miller, William M., A Christian's Response to Islam, Presbyterian and Reformed Publishing, Phillipsburg, New Jersey, 1976.
 • Geisler, Norman, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Grand Rapids, Michigan, Baker Books, 1999.
 • Glasse, Cyril, The Concise Encyclopedia of Islam, Harper & Row, Publishers, Inc. San Francisco, 1989.
 • Morey, Robert, The Islamic Invasion, Harvest House Publishers, Eugene Oregon, 1992.

Original

Ingen kommentarer:

Send en kommentar