tirsdag den 25. oktober 2011

Karakteristika i den kristne menighed


HERRENS MÅLTID
De kristne spiser Herrens Måltid sammen bl.a. den første dag i ugen (ApG 20,7), for at forkynde og mindes deres Herre Jesus død, opstandelse og genkomst. Dette blev befalet af Jesus selv ”Gør dette til ihukommelse af mig!” (Luk 22,19).


KENDT SOM
Menighedens medlemmer er kendt som ”kristne” (ApG 11,26), ”troende” (ApG 5,14), ”disciple” (Joh 21,7), ”hellige” (Rom 1,7) og ”venner” (Joh 15,16). Alle som er ”født på ny”, er medlem af Kirken, som er Kristi legeme (Ef 1,22-23; 4,1-6).

Den bibelsk menighed står ikke for en eller flere særlige doktriner, men hele Jesu og hans apostles lære.


LEDERSKAB
Menigheden ledes af ældste og ikke blot én enkelt hyrde (ApG 20,17). En ældste kaldes også tilsynsmand, hyrde og husholder i Skriften (ApG 20,17, 28; Tit 1,5, 7; 1 Pet 5,1-2). Disse betegnelser henviser til erfaring, opsyn, beskyttelse og pålidelighed. At være ældste er et arbejde og det er Gud som oprejser folk i menigheden til at udføre arbejdet med at lede (1 Kor 12,28). Ældste bliver indsat (anerkendes) på basis af deres erfaring og eksemplariske kristne liv (1 Tim 3:1-7; Tit 1:5-9).


ANBEFALING
For at bevare en gudfrygtig orden og fremelske et glædeligt fællesskab, bliver der brugt anbefalingsbreve (ApG 18,27), så menigheden har et personligt kendskab om alle. Kristne som ikke har sådanne breve, bliver modtaget på baggrund af vidnesbyrd om dem, af velkendte troende (ApG 9,27).


MEDLEMMERS KARAKTER OG OPFØRSEL
Der ligger et alvorsfuldt ansvar på hvert medlem, om at bevare menighedens renhed og stræbe efter at være et eksempel på alle måder, ved eksempelvis at undgå al slags verdslighed, tåbelige samtaler, ledighed, sladder, ja al ondskab (Ef 4,25-32).

Enhver mulighed gribes, for at fremelske fællesskabet med hinanden, ved at vise gensidig sympati, hjælpe hinanden på enhver tænkelig måde, bære hinandens byrder og på den måde opfylde Kristi lov (Gal 6,2; 1 Kor 12,25-26).

Der bliver budt, at vise kærlighed til hinanden og at alle bør være langsomme, til at blive fornærmet, for megen bitterhed stammer fra forestillede fornærmelser. ”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild ... søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag” (1 Kor 13,4-5).


SYGDOM OG BESØG
De som var syge kontaktede de ældste (Jak 5,14). Det er ansvaret og privilegiet for de som har opsyn, at besøge de syge.


ØKONOMI
De kristne giver af deres midler til Herren og til Herrens tjenere, til Herrens arbejde. De stoler på, at deres nådefule Gud og Fader i Himlen, vil sørge for alt hvad der er behov for (1 Kor 9,13-14; 1 Tim 5,17-18).

Midler til Guds arbejde blev ikke rejst igennem metoder som bal, basarer, konkurrencer, middage og andre verdslige anordninger (1 Kor 16,1-2).

De troende giver som de har råd og hjerte til (1 Kor 16,2; 2 Kor 9,7) og giver til Gud, for Hans fattige (Rom 15,26), for udbredelsen af Hans evangelium (Fil 4,15), og for at hjælpe de, som for at tjene Gud, har dedikeret deres tid til sådan tjeneste (3 Joh 1,7-8).Original af John Ritchie (Assembly Privileges and Responsibilities)

Hvis der ikke er angivet andet er bibelteksten hentet fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar