torsdag den 27. oktober 2011

Koranen siger at Bibelen ikke er ændret

Muslimer påstår gang på gang at Bibelen er blevet ændret og at koranen er den eneste troværdige eksisterende skrift. Det er derfor muslimer ofte angriber Bibelen. Men dette kan ikke være tilfældet ifølge koranen. Koranen angiver, at mosebøgerne, salmerne og evangeliet alle er givet af Gud.

  • Toraen - ”Vi gav Skriften til Moses og lod udsendingene følge efter ham” (Sura 2,87).
  • Salmerne - ”Vi har givet åbenbaringer til dig, ligesom Vi gav Noah og profeterne efter ham åbenbaringer. Vi gav åbenbaringer til Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammerne, Jesus, Job, Jonas, Aron og Salomon; og til David gav Vi salmerne” (Sura 4,163)   
  • Evangeliet - ”Han har sendt Skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned” (Sura 3,3). Endvidere, ”Vi lod Jesus, Marias søn, følge i deres spor for at bekræfte Toraen, som forelå før ham. Vi gav ham Evangeliet med retledning og lys til bekræftelse af Toraen, som forelå før det, som en retledning og formaning til de gudfrygtige” (Sura 5,46).

Vi ser at koranen angiver at både toraen, salmerne og evangeliet blev givet af Gud. Og det er vi kristne hjerteligt enige i. Men muslimer påstår, at Bibelen er blevet ændret og fuld af selvmodsigelser. Hvis det er tilfældet, så ser det ud til, at de ikke tror på koranen, fordi koranen angiver at Guds Ord, aldrig ændres:  • ”Udsendinge før dig er blevet kaldt løgnere. De udholdt tålmodigt at blive kaldt løgnere og at blive krænket, indtil Vor hjælp kom til dem. Ingen kan ændre Guds ord. Du har allerede hørt nogle af beretningerne om de udsendte” (Sura 6,34).
  • ”Din Herres ord er fuldkomment i sandhed og retfærdighed. Ingen kan ændre Hans ord. Han er Den Hørende og Den Vidende” (Sura 6,115).
  • ”til dem lyder det gode budskab i det jordiske liv og i det hinsidige. Guds ord kan ikke ændres. Det er den vældige sejr” (Sura 10,64).

Da Muhammed (570 – 632) levede, påstod han at modtage åbenbaringen af koranen fra Allah. Det betyder, at Bibelen der eksisterede på det tidspunkt, ikke kunne være ændret, fordi koranen angiver, at Guds Ord ikke kan ændres. Dette er spørgsmålet jeg stiller muslimerne ”Hvornår og hvor blev Bibelen ændret, siden koranen siger at toraen, salmerne og evangeliet er fra Gud og Guds Ord kan ikke ændres?”


Koran-citater er fra koranen i ny dansk oversættelse 2006
Original

Ingen kommentarer:

Send en kommentar