søndag den 30. oktober 2011

Mindre kendte trospunkter blandt syvende dags adventister


ELLEN G. WHITE ER EN PROFET
Syvende Dags Adventistkirken erklærer officielt: "Da hun er Herrens budbringer, er hendes skrifter en varig og autoritativ sandhedskilde til trøst, vejledning, belæring og irettesættelse" (Dallas-erklæringen 17, fremhævning tilføjet). 

Ellen G. Whites skrifter kaldes "profetiens ånd" og "Jesu vidnesbyrd". Hun bliver af kirken betraget som værende ligeså inspireret af Gud som forfatterne af Bibelen. Pladsen giver os ikke mulighed for at vise hendes mange falske profetier, men der er dokumentation tilgængelig herfor. Hun er forfatteren til de bøger, der bliver citeret nedenfor. Hendes skrifter repræsenterer kirkens nuværende trospunkter. Angående hendes skrifter, sagde hun: "Vidnesbyrdene er af Guds ånd eller Djævelens" (Testimonies for the Church, bind 4, s. 230).


FORSONINGEN ER IKKE FULDBRAGT
"Skønt Kristi blod løste den angrende synder fra lovens fordømmelse, annullerede blodet ikke synd ... Blodet vil være i helligdommen indtil den endelige forsoning" (Patriarchs and Prophets, s. 357, fremhævelse tilføjet).

"Nu, mens vor store ypperstepræst er ved at udføre forsoningen for os, bør vi stræbe efter at blive perfekte i Kristus" (The Great Controversy, s. 623, fremhævelse tilføjet).

"i stedet for at komme til jorden i 1844 ved afslutningen af de 2300 dage, trådte Kristus ind i det allerhelligste i den himmelske helligdom for at udføre det afsluttende forsoningsarbejde inden hans genkomst" (The Great Controversy, s. 422, fremhævelse tilføjet).


SATAN VIL BÆRE DE TROENDES SYND
"Endvidere ses det, at syndofringen henviste til Kristus som et offer, og ypperstepræsten symboliserede Kristus som forligsmand, mens syndebukken var et symbol på Satan, ophavsmanden til al synd og på hvem alle de angrendes synder til sidst vil blive pålagt" (The Great Controversy, s. 422, fremhævelse tilføjet).

"Deres synd bliver overført til ophavsmanden til synd" (Testimonies for the Church, vol. 5, s. 475).


KRISTNE VIL STÅ FORAN GUD UDEN EN FORMIDLER
"Dem, som lever på jorden, når Kristi forbøn ophører i helligdommen foroven, skal stå i en hellig Guds åsyn uden en formidler" (The Great Controversy, s. 425, fremhævelse tilføjet).

"Når Jesus ophører med at tale menneskets sag, så vil sagerne for altid være besluttet. Det er afgørelsens time for Hans tjenere" (Testimonies for the Church, vol. 2, s. 191, fremhævelse tilføjet).
 
 
SABBATEN ER GUDS SEGL, OG DE, SOM TILBEDER OM SØNDAGEN, VIL PÅDRAGE SIG DYRETS MÆRKE 
Det er almindelig kendt, at adventister mener, at man skal holde sabbat. Hvad der ikke er så kendt er, at de mener, at det er Guds segl, og at de, som tilbeder om søndagen, før bortrykkelsen vil modtage dyrets mærke. 

"Ændringen af ​​sabbatten er tegnet eller mærket på den romerske kirkes myndighed ... At holde den falske sabbat er at pådrage sig mærket" (The Great Controversy, bind 4, s. 281, fremhævelse tilføjet).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar