torsdag den 27. oktober 2011

Selvmodsigelser i Koranen

Koranen angiver, at den er en perfekt bog bevaret på tavler i Himlen (Sura 85,21-22). Hvis koranen er en perfekt bog fra Allah, så burde der ikke være nogen selvmodsigelser i den. Muslimer vil selvfølgelig benægte, at der findes selvmodsigelser i koranen, men det gør der. Nogle af de følgende selvmodsigelser kan diskuteres, men nogle af dem er tydeligvis selvmodsigelser.

En selvmodsigelse optræder, når en udtalelse om et emne udelukker muligheden for en anden. Den første selvmodsigelse er et godt eksempel. I sura 19,67 står der, at mennesket blev skabt af ingenting, mens sura 15,26 angiver at mennesket blev skabt af ler. Siden ler er noget, har vi en selvmodsigelse, siden ”ingenting” udelukker muligheden af ”ler”. Begge angivelser kan ikke være rigtige.
 1. Hvad blev mennesket skabt af, blod, ler, jord, en dråbe eller ingenting?
  1. ”som skabte mennesket af levret blod!” (Sura 96,2).
  2. Vi skabte mennesket af ler, af fugtigt mudder” (Sura 15,26).
  3. ”Med Jesus er det hos Allah som med Adam. Han skabte ham af jord. Derpå sagde Han til ham: "Bliv til!", og så var han til” (Sura 3,59).
  4. Han skabte mennesket af en dråbe, og straks var det en åbenlys modstander” (Sura 16,4).
  5. ”Tænker mennesket ikke på, at Vi før har skabt det, dengang, da det ingenting var?” (Sura 19,67), se også sura 52,35.
 2. Er der eller er der ingen tvang i religion i henhold til koranen?
  1. Der er ingen tvang i religionen. Den rette vej er blevet tydelig over for vildfarelsen. Den, der fornægter afguderne og tror på Allah, holder fast i det stærkeste håndtag uden revner. Allah hører alt og ved alt” (Sura 2,256).
  2. En kundgørelse fra Allah og Hans udsending til menneskene på dagen for den store valfart: Allah siger sig fri af dem, der sætter andre ved Allah's side, og det samme gør Hans udsending. Hvis I omvender jer, vil det være bedst for jer. Hvis I vender jer bort, skal I vide, at I ikke kan unddrage jer Allah. Forkynd dem, der er vantro, en pinefuld straf!” (Sura 9,3).
  3. ”Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allah's side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! Men hvis de omvender sig, holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå! Allah er tilgivende og barmhjertig” (Sura 9,5).
  4. Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!” (Sura 9,29).
 3. Var den første muslim Muhammed? Abraham? Jakob? Eller Moses?
  1. ”Jeg [Muhammed] er blevet befalet at være den første, der overgiver sig til Allah” (Sura 39,12).
  2. Da Moses kom til det aftalte møde med Os, og hans Herre talte til ham, sagde han: 'Herre! Vis Dig for mig, så jeg kan se dig!" Denne svarede: "Du vil ikke få Mig at se. Men se på bjerget! Hvis det bliver stående, som det står, skal du få Mig at se.' Og da hans Herre viste sig for bjerget, gjorde Han det til støv, og Moses faldt til jorden som ramt af lynet. Da han var kommet til sig selv igen, sagde han: 'Højlovet være Du! Til Dig omvender jeg mig og bliver den første troende'” (Sura 7,143).
  3. Abraham pålagde sine sønner dette, og det samme gjorde Jakob: 'Mine sønner! Allah har valgt religionen for jer, så I må ikke dø uden at have overgivet jer!' [til islam]” (Sura 2,132).
 4. Tilgiver eller tilgiver Allah ikke de som tilbeder falske guder?
  1. Allah tilgiver ikke, at man sætter andre ved Hans side. Derudover tilgiver Han, hvem Han vil. Den, der sætter andre ved Allah's side, har fundet på en vældig synd” (Sura 4,48), se også sura 4,116.
  2. ”Skriftens folk forlanger af dig, at du skal sende et skrift ned til dem fra himlen! Af Moses forlangte de noget endnu større, da de sagde: "Lad os se Allah åbenlyst!" Da slog lynet ned i dem for deres uret. Siden tog de kalven til sig, efter at de havde fået de klare beviser. Vi tilgav dem dette og gav Moses en klar bemyndigelse” (Sura 4,153).
 5. Er Allah's ord ændret eller ej?
  1. ”Udsendinge før dig er blevet kaldt løgnere. De udholdt tålmodigt at blive kaldt løgnere og at blive krænket, indtil Vor hjælp kom til dem. Ingen kan ændre Allah's ord. Du har allerede hørt nogle af beretningerne om de udsendte” (Sura 6,34).
  2. ”Din Herres ord er fuldkomment i sandhed og retfærdighed. Ingen kan ændre Hans ord. Han er Den Hørende og Den Vidende” (Sura 6,115).
  3. Når Vi ophæver et vers eller lader det gå i glemme, bringer Vi noget, der er bedre end det, eller noget magen til. Ved du ikke, at Allah er i stand til alt?” (Sura 2,106).
  4. Når Vi udskifter ét tegn med et andet; Allah ved dog bedst, hvad Han sender ned - så siger de: 'Du finder på det!' Nej! De fleste af dem har ingen viden” (Sura 16,101).
 6. Blev farao druknet eller ej?
  1. ”Vi lod Israels børn drage gennem havet, og Farao og hans krigere fulgte efter dem, i voldelighed og fjendskab. Da han så var ved at drukne, sagde han: 'Jeg tror, at der ikke findes anden gud end Ham, som Israels børn tror på. Jeg er blandt dem, der overgiver sig til Ham! [til Allah i Islam]' 'Først nu? Tidligere var du oprørsk; du var en af dem, der skaber fordærv. I dag vil Vi redde dig, din krop, så du kan blive et tegn for dem, der kommer efter dig!' Men mange mennesker giver ikke agt på Vore tegn” (Sura 10,90-92).
  2. ”Han sagde: 'Du ved, at ingen anden end himlenes og jordens Herre har sendt dem ned som synlige tegn! Farao! Jeg tænker, at du er fortabt.' Denne ønskede at skræmme dem ud af landet; men Vi lod ham og dem, der var med ham, drukne, hver og en” (Sura 17,102-103).
 7. Er indtagelse af vin godt eller ondt?
  1. ”I, der tror! Vin, hasardspil, offersten og orakelpile er urent og af Satans værk. Undgå det! Måske vil det gå jer godt!” (Sura 5,90).
  2. ”Kan de, der er i Haven, som de gudfrygtige har fået løfte om, hvor der er floder af vand, der ikke går i forrådnelse, floder af mælk, hvis smag ikke ændrer sig, floder af vin, som det er en fryd at drikke, og floder af ren honning, og hvor de får af alle slags frugter og tilgivelse fra deres Herre; kan disse sammenlignes med dem, der skal forblive i Ilden til evig tid og får skoldende vand at drikke, der flår deres indvolde i stykker?” (Sura 47,15).
  3. De fromme er i lyksalighed og ser til, dér på hynderne. Du fornemmer lyksalighedens glans i deres ansigt. De får forseglet, udsøgt vin at drikke” (Sura 83,22-25).


Denne liste er sammensat af resurser fundet på internettet ved svar på islam, en liste af problemer og selvmodsigelser i koranen og Fejl i koranen, såvel som min egen forskning.

Koran-citater er fra koranen i ny dansk oversættelse 2006 ('Gud' erstattet med 'Allah')
Original

1 kommentar:

 1. Det er ikke alle dine eksempler er troværdige. Koranen er på vers, så jord/ler/ingenting kan godt være det samme.

  Den pinefuld straf for at være vantro kan ligge efter døden.

  SvarSlet