søndag den 30. oktober 2011

Spørgsmål om Syvende Dags Adventistkirken

Er Syvende Dags Adventister ligesom andre Kristne?

Nej. Syvende Dags Adventister har adskillelige "særprægede doktriner" som de påstår gør dem unikke blandt alle andre kirker.


Hvilke doktriner er unikke for Syvende Dags Adventister?

A) Doktrinen om at Ellen G. Whites skrivelser er inspirerede ligesom Bibelen.

B) Doktrinen, baseret på Ellen G. Whites skrivelser, om at en troende vil blive dømt baseret på den "undersøgende dom" eller "præadvent dommen". Ellen G. Whites bog, Mod en bedre fremtid, lære om denne doktrin i kapitel 24 og 28.

C) Doktrinen om at kun dem, der i de sidste dage, lige før Jesus vender tilbage, som tilbeder om lørdagen vil blive frelst. De tror i særdeleshed på at tilbedelse om søndagen vil blive dyrets mærke.

D) At holde sabbatten er "Guds segl", selv om Bibelen angiver at den iboende Helligånd i en troende er Guds segl (Efeserbrevet 1,13-14; 4,30; Andet Korintherbrev 1,22).

E) At Syvende Dags Adventist-kirken er Guds eneste sande kirke på jorden. Alle andre kirker er frafaldende og refereres til som "Babylon" eller "frafaldende protestanter".

F) Syvende Dags Adventister lære at forsoningen ikke blev færdiggjort på korset, men stadigvæk er ved at blive fuldført. Dette er en del af deres lære om den "undersøgende dom".


Hvad lære Syvende Dags Adventisterne om frelse i forbindelse med den undersøgende dom?

En persons ultimative frelse, vil blive afgjort af den "undersøgende dom". Denne lære, der aldrig før er blevet lært om i kirkens historie, går ud på at en "undersøgende dom" af alle troende begyndte d. 22. oktober 1844. Adventisterne lære at i løbet af denne dom, kommer hver troendes navn op for Gud. Hvis en troende har syndet blev denne synd noteret af en engel i himlen. Denne synd er imod den troende ved dommen. Hvis en troende bekender denne synd, bliver der noteret tilgivelse for denne synd, men synden forbliver i notebogen. Hver eneste synd skal bekendes for at få noteret tilgivelse for den. Når en troendes navn kommer op i dommen, vil Gud dømme personen. En troende ved aldrig hvornår Gud kommer til hans navn i denne dom. Adventister lærer, at når Gud ser på den troendes liv, så vil de synder, der er blevet bekendt og som har fået en note om tilgivelse, være imod den troende, hvis de ikke er overvundet fuldstændigt.

Desuden lærer Ellen G. White, at de skal stå foran en Hellig Gud uden Jesus som deres formidler. "Dem som lever på jorden, når Jesu forbøn ophøre i den himmelske helligdom, skal stå foran en Hellig Guds åsyn uden en mellemmand" (The Great Controversy, s. 425). Selvsagt at dette er i modstrid med hvad Bibelen lærer, fx, at når synder tilgives, så forbliver de ikke noget steds, de er tilgivet, høre op med at eksistere, slettet! (Se Første Johannesbrev 1,8-9; Esajas' Bog 43,25 og 44,22). Biblen lære desuden, at Jesus aldrig vil stoppe med at være den troendes formidler (Hebræerbrevet 7,25).

 

Tror adventisterne at de er Guds menighed i de sidste dage?

Ja. Syvende Dags Adventister tror at de er den eneste sande kirke på jorden. Så sent som i foråret 2000, ved deres verdensomspændende Generalforsamling vedtog de et forslag der bekræftede denne overbevisning. Dette er meget vigtigt for dem at tro på. De henviser til andre som enten "frafaldne protestanter", "Babylon", "søndags-helligholdere", eller som får der endnu ikke er kommet ind i folden. De tror at alle der vil blive frelst i de allersidste dage før Jesu genkomst, vil være Syvende Dags Adventister.

 

Har Syvende Dags Adventister ikke en meget sund livsstil?

Ja og nej. Officielt tilskynder kirken sine medlemmer til at blive vegetarer fordi det er hvad Ellen G. White lærte. De fleste adventister er ikke vegetarer. Mange af dem som er vegetarer har diæter med højt fedtindhold såsom ost og æg.

Adventister spiser ikke den "urene" mad, nævnt i Biblen, selvom både Jesus og Paulus i det Nye Testamente erklærede al mad for "ren", (Lukasevangeliet 11,41, Markusevangeliet 7,19, Titusbrevet 1,15 og Første Timotheusbrev 4,3-5).

  
Har Adventister ikke lavet en masse ændringer i de sidste år?

Adventister har kun lavet kosmetiske ændringer. Deres kernedoktriner har overhovedet ikke ændret sig. De prædiker stadigvæk ved deres evangelistiske møder at alle andre kirker tager fejl og er frafaldne protestanter eller katolikker. De tror stadigvæk at Ellen G. Whites skrivelser er ligeså inspirerede som Bibelen, endvidere tror de stadigvæk på og lære stadigvæk deres "særlige" doktriner nævnt tidligere.

Klik her for at læse nyere kommentarer af SDA-præsident Jan Paulsen der klart konsoliderer at de ikke har ændret sig.

 
Hvad synes vi om Syvende Dags Adventister?

Vi elsker Syvende Dags Adventist-folket.

 
Tilføjer adventister noget til Bibelen?

Syvende Dags Adventister vil sige eftertrykkeligt at de tror på Biblen alene. Det skal dog tolkes således at de tror på Biblen alene og på Ellen G. White, som de tror er Guds profet i de sidste dage. De tror at hendes skrivelser er ligeså inspireret som Biblen og den adventistiske fortolkningen af skriften, vil aldrig modsige Ellen G. Whites fortolkninger.

De officielle adventistiske trospunkter erklærer at de tror på Biblen alene. I en anden sektion siger de at Ellen G. Whites skrivelser er en varig og kontinuerlig autoritetskilde i kirken. Adventister har nu udgivet flere bøger af Ellen Whites skrivelser, end der er bøger i Biblen. Mange adventister der er hengivet til Ellen G. White læser mere af hendes skrivelser end de læser Biblen. Ellen G. Whites skrivelser bliver citeret, på en autoritativ måde, af adventist-præster i de fleste af deres prædikener. De vil henvise til hende som "Inspirationspennen", "Guds tjener", "Herrens budbringer", "Inspiration", "Søster White", eller simpelthen som "Ellen White". Når de ikke henviser til hendes skrivelser på denne måde, så vil de simpelthen bare sige navnet på bogen, som de citerer fra og give en henvisning. Det er ikke unormalt at et Ellen G. White-citat bliver lært udenad og citeret som var det et bibelvers. Mange gange bliver disse citater brugt som det sidste argument ved diskussioner i sabbat-skolen.

Se også: nyere alarmerende kommentarer af SDA-præsident Jan Paulsen


 
Har SDA deres egen oversættelse af Biblen?

Nej, adventisterne i Danmark bruger den danske version af biblen. I USA har de traditionelt brugt King James oversættelsen. Mange af deres doktriner er svære at bevise ud fra de nyere versioner såsom New American Standard Bible og New International Version.

I 1994 udgav Syvende Dags Adventister en adventist parafrase af Biblen, "The Clear Word Bible", lavet af en adventist-præst og lærd, Jack J. Blanco. Denne parafrase har ændret store dele af Guds Ord. Store dele af skriften er blevet ændret for at understøtte adventisternes særlige lære. Passager i Biblen, som modbeviser Kirkens lære, er blevet "redigeret" så de er gjort ineffektive.


Klik her for at læse en artikel om "the Clear Word Bible"


 

Hvorfor går Syvende Dags Adventister så meget op i at gå i kirke om lørdagen?
Syvende Dags Adventister, ligesom jøder, observerer lørdag som sabbat. De forstår ikke, at den Gamle Pagt blev udskiftet med den Ny Pagt.

Den Gamle Pagt, de ti bud (Femte Mosebog 4,13; 9,9,11,15; 10,4; Første Kongebog 8,9,21), havde tegnet at observere sabbatten. Kristne er under en Ny Pagt, med nye tegn, dåben (Kolossenserbrevet 2,11-12) og Herrens måltid (Lukasevangeliet 22,19-20).

Apostlen Paulus lærte at kristne er under en Ny Pagt og under "livets ånds lov der er i Kristus Jesus" (Romerbrevet 8,2). Den "lov" er læren i det Nye Testamente (Galaterbrevet 6,2).


Hvorfor identificerer adventisterne ikke sig selv klart og tydeligt når de har "Profeti-seminarer" eller "Helbreds undervisning"?
Man kan kun formode at SDA-lederne kender til det dårlige ry, læremæssigt, de har blandt kristne.


Ministry Magazine er et blad som er rettet mod kirke-ledere. Det bliver sent gratis til tusinde af ledere verden over. Det kan være at din kirkeleder modtager det. Bladet man modtager er flot, ligner at være kristent og indeholder mange nyttige artikler. Hvad man ikke ved er, at der mellem hver udgivelse er et blad rettet mod adventist-præster. I det diskuteres emner såsom hvordan man skal fortolke Ellen G. White, hendes rolle og funktion i kirken, sabbatten, den Undersøgende dom og andre adventistiske karakteristika eller fundamentale SDA-doktriner.


Hvorfor går mine SDA-slægtninge og venner så meget i forsvar når jeg snakker til dem, om hvor jeg tror de læremæssigt tager fejl.
Adventister har lært fra barnsben at de er Guds eneste sande kirke og at de er Guds "rest"-folk. De er blevet lært at de har "sandheden" og at alle andre kristne tager fejl og er frafaldne. Dette giver dem en attitude af åndelig arrogance og stolthed. De har meget svært ved at modtage noget som helst fra en "søndags-helligholder", som de nogen gange kalder dig for. Denne åndelige stolthed og arrogance, leder dem ofte til at gå i forsvar. I stedet for at lytte til dig, trækker de sig tilbage til deres doktrinære struktur og gemmer sig. De er usikre på deres tro og hvis du får dem væk fra deres "bevistekst"-metode, de bruger når de præsenterer deres lære, farer de vild.

De har fået lært at en dag så vil dem som tilbeder om søndagen, forfølge dem og jage dem og endda slå dem ihjel. Dette gør det ikke bedre.

Bed og begynd at dele sandheden med dem.


Hvordan deler jeg sandheden med en adventist?


  • Stil dem spørgsmål.
  • Led dem til vers i det Nye Testamente såsom: Galaterbrevet 3-4, Kolossenserbrevet 2 og Hebræerbrevet 8.
  • Spørg dem hvordan sabbatten kan være Guds segl, når Biblen siger at Helligånden er det.
  • Spørg dem hvordan troende kan stå foran Gud uden en formidler, når Biblen siger at Jesus altid lever og går i forbøn for os (Hebræerbrevet 7,25). 


Hvis der ikke er angivet andet er bibelteksten hentet fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992. 

1 kommentar: