torsdag den 27. oktober 2011

Typiske indvendinger mod Bibelen

Angreb på Bibelens troværdighed

Den primære årsag til at man angriber Bibelens troværdighed er, at hvis man kan underminere styrken og integriteten for Bibelen, så vil det være meget let at vinde argumenter, forvirre kristne og konverterer dem som ikke kender Bibelens sandhed og styrke. Her er et par eksempler på hvordan Bibelen ofte bliver angrebet og svar på indsigelserne:

 1. Der angives at Bibelen har talrige selvmodsigelser
  1. Jeg kan selvfølgelig ikke gennemgå alle de påståede selvmodsigelser her. Men jeg har iagttaget, at størstedelen af ”selvmodsigelserne”, der peges på, ikke er mere end eksempler, på angiverens manglende forståelse af Bibelsk teologi og tekstens sammenhæng. Læs altid sammenhængen for versene. Lad ikke blot folk påstå, at der er selvmodsigelser, og lade det være ved det. Selvfølgelig er der nogle svære passager, men der er ingen selvmodsigelser i Bibelen1.
 2. Manglen på de oprindelige autografer kritiseres
  1. Pointen er, at fordi vi ikke har de oprindelige autografer for Bibelen, så kan vi ikke vide hvad der stod i de originale og derfor kunne Bibelen have været blevet ændret. Mange sammenligner dernæst Bibelen med Koranen og angiver at Koranen er det bevarede, direkte ord fra Allah, med garanti, givet af englen Gabriel til Muhammed. De glemmer selvfølgelig at bemærke, at:
   1. Bibelen er vel bevidnet, som værende pålidelig og nøjagtig. Faktisk har vi omkring 24.000 manuskripter af det Nye Testamente, fra oldtiden. Så mange, at ethvert kristent doktrinært område som bliver berørt, af mulige variationer mellem manuskripterne, kan udredes (se her [på engelsk] for flere detaljer)2.
   2. Med hensyn til Koranen: Siden Muhammed hverken kunne skrive eller læse, så reciterede han Koranen til folk som skrev den ned. Der er intet bevis overhovedet for, at Koranen blev skrevet ned i sin helhed, i Muhammeds livstid og sammensat som en helhed. Så hvordan kunne han have verificeret dens pålidelighed?
   3. Kort efter Muhammeds død, beordrede den tredje kalif, Uthman, alle manuskript-sæt af Koranen ødelagt, undtagen Zaids kodeks. Hvorfor? Er det fordi Zaids kopi var bedre? Hvis det er tilfældet, hvordan kan vi så vide det? Opstod der så hurtigt forskelle i kopierne, at uoverensstemmelserne blev så tydelige, at Uthman anerkendte behovet for en standardiseret kopi, hvis ikke islam skulle blive splittet? Dette rejser tvivl om påstanden om, at Koranen ikke kan ændres.
   4. Flere påstår at Allah sagde, at Koranen ville blive bevaret. Men påstanden alene, er ikke nok. Det er at bruge Koranen til at underbygge Koranen, hvilket er cirkulær ræsonnement.
 3. Det påstås, at Bibelen er falsk, fordi den modsiger Koranen
  1. Dette betyder, at man forudsætter gyldigheden af den ting, man prøver at bevise. Man forudsætter gyldigheden af Koranen og fordi den modsiger Bibelen, så er Bibelen falsk. Tja, man kan lige så vel angive, at Koranen er falsk, fordi den modsiger Bibelen.

Paulus er ikke udsendt af Herren Jesus

Det påstås ofte, at Paulus aldrig mødte Herren Jesus og at han ikke er en Jesu disciple eller apostle. Det er selvfølgelig ikke sandt. Paulus mødte Herren Jesus på vejen til Damaskus i ApG 9, efter Jesu opstandelse. Herren Jesus talte til ham og udsendte ham. Så Paulus mødte Herren Jesus. Endvidere, Peter som var en disciple af Herren Jesus, godkendte Paulus breve, se 2 Pet 3,15-16. Hvis hans breve er godkendte, kan de ikke modsige Jesu ord.

Som bevis herfor siges det, at der er ting, som Herren Jesus og Paulus ikke er enige om. Men når eksempler fra Skriften bringes frem, så ses det, at der ikke har været en tilstrækkelig forståelse af, hvad teksten siger. Husk altid at læse sammenhængen.

Noter

1) Der er en undtagelse, på grund af en afskrifts fejl. I 2 Krøn 36,9 angives der, at ”Jojakin var atten år [otte år i KJV], da han blev konge” og 2 Kong 24,8 angiver at, ”Jojakin var atten år, da han blev konge”, dette er ikke en fejl i de oprindelige autografer. Sandsynligvis er en af de små vandrete streger, der blev brugt ved optegnelsen af numre, i Anden Krønikebog, blevet enten udtværet, eller falmet bort (Gleason Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, Grand Rapids: Zondervan Publishing, 1982, s. 215).

2) Se bogen, Evidence that Demands a Verdict, af Josh McDowell.

Hvis der ikke er angivet andet, er bibelteksten hentet fra den autoriserede oversættelse
© Det Danske Bibelselskab 1992.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar