fredag den 25. november 2011

Alternativ oversættelse af Første Korintherbrev kapitel 14 vers 1 – 25

Jag efter kærligheden, og fremelsk det åndelige, især for at kunne tale profetisk. 2 For den, der taler på et sprog fremmed for menigheden, taler ikke til mennesker, men til Gud; ingen forstår ham jo, det, han taler med ånden, er som hemmeligheder. 3 Men den, der taler profetisk, taler til opbyggelse, formaning og trøst. 4 Den, der taler på et sprog fremmed for menigheden, opbygger sig selv, men den, der taler profetisk, opbygger menigheden. 5 Jeg ser gerne, at I alle taler på fremmede sprog især hvis I bruger det til at profetere. For den, der taler profetisk, er større end den, der taler på fremmede sprog, hvis han da ikke oversætter det, han siger, så at menigheden kan forstå det og blive opbygget. 6 Hvis jeg nu kommer og taler på fremmede sprog til jer, brødre, hvad gavn har I så af det, hvis jeg ikke giver hvad der for jer er åbenbaring, kundskab, profeti eller belæring? 7 Sådan er det også med livløse ting, der frembringer lyd, en fløjte eller en harpe: Hvis der ikke er forskel på tonerne, hvordan kan man så opfatte det, der fløjtes eller spilles? 8 Og hvis trompeten giver en uklar lyd, hvem vil så ruste sig til kamp? 9 Sådan er det også med jer: Hvis I ikke bruger tungen til at tale tydeligt, hvordan kan man så forstå, hvad der bliver sagt? Så snakker I jo bare ud i luften. 10 Der er så og så mange slags sprog i verden, og intet sprog er uden mening; 11 men kan jeg ikke sproget, vil jeg stå som en fremmed for den, der taler det, og han som en fremmed for mig. 12 Sådan er det også med jer. Siden I lægger så stor vægt på de åndelige ting, så søg at udmærke jer i at opbygge menigheden. 13 Derfor skal den, der taler på et fremmed sprog, bede om at kunne oversætte det, han siger. 14 For hvis jeg under min bøn taler på et sprog fremmed for menigheden, er det min ånd, der beder, men min forstand bære ingen frugt i menigheden. 15 Hvad da? Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede forståeligt; jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge forståeligt. 16 For når du lovpriser med ånden, hvordan skal så den, der ikke forstår dig, kunne sige amen til din takkebøn? Han forstår jo ikke, hvad du siger. 17 Nok er din takkebøn god, men den anden opbygges ikke. 18 Jeg takker Gud for, at jeg taler mere på fremmede sprog end nogen af jer. 19 Men i menigheden vil jeg hellere tale fem forståelige ord og lære andre noget, end tusindvis af ord på et fremmed sprog. 20 Brødre, vær ikke børn i brugen af jeres forstand! I ondskab skal I være små, men voksne i brugen af jeres forstand. 21 I loven står der skrevet: Ved folk med fremmede sprog og ved fremmedes læber vil jeg tale til dette folk, og selv da vil de ikke høre på mig, siger Herren. 22 Derfor er fremmede sprog ikke et tegn for de troende, men for de ikke-troende. Og profetisk tale er ikke for de ikke-troende, men for de troende. 23 Hvis nu hele menigheden kommer sammen, og alle taler på fremmede sprog, og der så kommer nogle udenforstående eller nogle ikke-troende ind, vil de så ikke sige, at I er vanvittige? 24 Men hvis alle taler profetisk, og der kommer en ikke-troende eller en udenforstående ind, så ser han sig afsløret af alle, bedømt af alle; 25 det åbenbares, hvad der er skjult i hans hjerte, og så vil han falde på sit ansigt, tilbede Gud og udbryde: Gud er virkelig hos jer.


Original fra Natural Tongues af Hudson F. Mackenzie

Ingen kommentarer:

Send en kommentar