fredag den 25. november 2011

Detektiv Columbo som teolog

En af de mest populære fiktive personligheder, er fjernsynets detektiv, Columbo. Columbo bruger den "videnskabelige metode" (altså stille spørgsmål, samle data og teste teorier) til at komme frem til løsninger. Columbo-episoder følger sædvanligvis det samme mønster. Først er der et mord, der leder til en politiefterforskning. De første forklaringer af forbrydelsen giver mening, men er uvægerligt forkerte.

Columbo begynder med at observere og stille spørgsmål. Hans spørgsmål er i starten uskyldige. Så bliver spørgsmålene irriterende, idet han udpeger problemer med de første forklaringer. For den person som har begået forbrydelsen, bliver Columbo en plage. Hen mod slutningen af episoden, frembringer vor kære detektiv altid en "glemt faktor", en overset detalje som klart henviser til den korrekte forklaring på forbrydelsen.

Vores historie begynder i kontoret for den verdenskendte Bibel-forsker Dr. Trevor Hancock. Dr. Hancock er en reserveret, temperamentsfuld mand. Fru Perkins, fakultetets sekretær, kalder på ham: "Professor Hancock, en detektiv Columbo er her for at se dig."

"Detektiv hvem?" svarer Hancock. Professoren har glemt alt om det specielle program. Universitetet har arrangeret at folk fra politistationen kan mødes med folk fra universitet. Målet er at opbygge bedre relationer mellem politistationen og universitetet. I dette tilfælde er Columbo blevet sat samme med professor Hancock og forsknings-emnet er betydningen af "andre tungemål" i ApG 2.

Columbo bliver vist ind i kontoret af fru Perkins. "Goddag Dr. Hancock, det glæder mig at møde dem! Har du virkelig læst alle disse bøger?"

"Ja, det har jeg."

"Jeg må tilstå, at jeg aldrig har beskæftiget mig med seriøs Bibelforskning".

Professoren rækker Columbo en Bibel og åbner den for ham, i Apostlenes Gerninger kapitel 2. Dernæst åbner han hans eget Nye Testamente på græsk. Columbo bemærker forskellen: "Hr. den Bibel jeg har her, er på Engelsk, men din ser anderledes ud."

"Åh ja, denne er på græsk."

Columbo spørger overrasket: "Så ..., hvorfor kigger du på en græsk Bibel?"

"Ser du detektiv, de første udgaver af det Nye Testamente, var skrevet på Koiné-græsk."

"Hvad er det, kegle-græsk?"

"Nej, Koiné betyder almen, det var det græske sprog, der på det tidspunkt, blev talt over hele det romerske rige. Dr. Hancock læser ApG 2,1-36 på engelsk, observerer og kommenterer teksten, for at hjælpe Columbo til, at forstå den korrekte betydning af "andre tungemål." "Så vi kan se, at de "andre tungemål" tydeligvis var menneskelige sprog, talt overnaturligt af folk, som aldrig havde lært disse sprog. Dette sprog-mirakel forårsagede stor forbløffelse og spot, hos tilhørerne.

Columbo lytter til denne forklaring og spørger: "Er dette den mest populære udlæggelse blandt lærde i dag?"

"Egentlig er det ikke det synspunkt de fleste lærde har i dag, men det har været den dominerende udlægning igennem kirke-historien."

"Så hvilket synspunkt har de fleste lærde i dag?"

"Den anden udlægning bliver ofte kaldt "ekstatisk ytring"-udlæggelsen. De som holder sig til denne udlægning, tror ikke at de "andre tungemål" var menneskelige sprog. Derimod påstår de, at talerne ytrede ikke-sproglige ytringer, mens de var i en tilstand af religiøs begejstring."Jeg er ikke nogen Bibel-ekspert, men de "andre tungemål", i følge teksten vi lige har læst, ser ud til at være menneskelige sprog. Så hvordan kommer de andre lærde frem til deres synspunkt?"

Dr. Hancock smiler: "Du har ret detektiv, teksten præsenterer klart "de andre tungemål" som menneskelige sprog; men de har deres begrundelser."

Columbo klør sig i hovedet og siger: "Jeg har nogle spørgsmål vedrørende dit synspunkt".

"Forbavset over spørgsmålet, svarer Dr. Hancock: "Er det ikke åbentlyst for dig detektiv? Jesu disciple talte på sprog de aldrig før havde lært."

"Tja, det kan godt være, Dr. Hancock, men jeg undrer mig over nogle ting.

"Gå bare i gang detektiv, stil dine spørgsmål." Dr. Hancock begynder at grine.

"Hvor i disse vers står der
eksplicit, at talerne talte sprog de aldrig havde lært før?

"Det er nemt detektiv, der står i ApG 2,4 at talerne talte på 'andre tungemål'".

"Det lod jeg godt mærke til, men det ser ud til at du udlægger ordene 'andre tungemål' til at betyde sprog som talerne aldrig havde lært før."

Med et forfærdet blik fortsætter professoren: "Detektiv, ud over frasen "andre tungemål" i ApG 2,4, har vi også tilhørernes forbløffelse. Disse folk var forbløffede over, at Jesu ulærde disciple talte på deres eget modersmål. Det er helt åbenlyst, at talerne ikke kunne have talt alle sprogene for de folk der er opremset i ApG 2,9-11."

Mens han peger på teksten, spørger Columbo: "Denne liste i vers 9-11, hvad opremser den?"

"Listen opremser grupper af folk og områder hvor tilhørerne var kommet fra."

"Så det er ikke en opremsning af sprog?"

"Nej detektiv, ingen sprog er opremset i ApG 2,9-11."

"Der er altså ingen specifikke sprog nævnt i ApG 2?"

"Ja detektiv, der er ikke nævnt noget specifikt sprog." Columbo skriver i hans notesbog.

"Så Dr. Hancock, hvis der ikke er nævnt noget sprog, noget steds i disse vers og hvis intet vers eksplicit nævner at talerne talte på sprog de aldrig havde lært før, hvordan kan vi så være sikre på at talerne talte på sprog de aldrig havde lært før?"

"Hvilket absurd spørgsmål er det Detektiv? Hvordan vil du ellers udlægge ordene 'andre tungemål'? Andre end hvad, detektiv? Det må betyde andre end hvad de normalt var i stand til at tale."

"Jeg kunne ikke gå i retten kun med formodninger, jeg behøver fakta." Forbløffet svarer professoren: "Fakta, detektiv, hvilke andre fakta behøver du?"

"Tja, hvilke sprog var talerne i stand til at tale uden Guds hjælp?"

"Det er nemt detektiv, de fire primære sprog i Palæstina var latin, hebræisk, aramæisk og græsk. Disciplenes primære modersmål ville have været aramæisk og græsk."

"Så det du siger er, at de 'andre tungemål', må have været sprog forskellige fra aramæisk og græsk. Er det korrekt?"

"Ja, de 'andre tungemål' var sprog, som talerne aldrig havde lært før. Talerne havde lært aramæisk og græsk, så de 'andre tungemål', må have været andre sprog end aramæisk og græsk. Disse 'andre tungemål' var de forbløffede tilhøreres modersmål."

"Med hensyn til disse tilhører, hvem var de?"

"Lad mig se, de var hovedsageligt jøder, som var kommet til Jerusalem for at deltage i den jødiske festival, pinsen."

"Så de var alle udefrakommende jøder?"

"Nej, detektiv, ved jødiske fester, ville de fleste af de tilstedeværende jøder, være jøder fra Palæstina, fra Jerusalems omkringliggende områder og nogle ville være kommet fra diasporaen."

"De som kom fra Jerusalems omkringliggende områder, hvad var deres modersmål?"

"Som indbyggere i Palæstina, ville deres modersmål have været aramæisk og græsk. Flere spørgsmål detektiv?"

"Det er nok for øjeblikket Dr. Hancock, tak for din tid." Columbo rejser sig op og begynder at gå ud af kontoret. "Lige et enkelt spørgsmål mere. Forstod mængden Peter, da han begyndte at tale til dem?"

"Selvfølgelig!"

"Peter brugte et sprog, som alle forstod?"

"Det er tilsyneladende tilfældet detektiv."

"Er det muligt i dag, hvis vi samler alle jøder i verden i Jerusalem, og taler til dem på et sprog, vil de så forstå det?"

"Sandsynligvis ikke detektiv, hvad tænker du på?"

"Det lyder underligt for mig, at talerne havde brug for et mirakel for at tale folkemængdens sprog og alligevel kunne Peter tale til dem alle og blive forstået på et sprog."

"Hav en god dag detektiv" sagde professoren med et frustreret udtryk.

Idet Columbo er på vej ud, stopper han ved fru Perkins skrivebord: "Han er en meget dygtig mand." Hun svarer: "Åh ja, det er derfor han blev valgt til at skrive bogen."

"Hvilken bog?" Spørger Columbo.

"Ah, han fik en stor kontrakt og nogle legater til at skrive en bog om ApG 2. Jeg tror at titlen skal være '
De mirakuløse sprog i ApG 2.'"

"Så Dr. Hancock vil modtage en stor sum penge for at skrive denne bog?"

"Han vil modtage pengene vi har brug for til at købe et nyt og bedre computersystem."

Dernæst besøgte Columbo professor Hans Becker. Dr. Becker, en venlig og mild mand, er vel respekteret af fakultetet og populær blandt de studerende. Professor Becker er en autoritet angående judaismen i det første århundrede. "Dr. Becker jeg har fundet ud af, fra Dr. Hancock, at de primære sprog hos jøderne i Palæstina, var aramæisk og græsk."

"Det er korrekt detektiv Columbo."

"Mit spørgsmål Dr. Becker, er vedrørende jøderne udenfor Israel. Hvilke modersmål talte de?

"Tja detektiv, det kommer an på hvor de boede. Hvis de boede øst for Palæstina, ville det dominerende modersmål for de fleste jøder have været aramæisk. Hvis de boede i områderne vest for Palæstina, så ville det dominerede modersmål for de fleste af dem have været græsk."

"Du mener altså, at deres modersmål ikke var hebræisk?"

"Nej detektiv. Hebræisk som modersmål, blev erstattet af aramæisk i øst og af græsk i vest. Mange faktorer var årsag til denne ændring." Fascineret over denne beskrivelse af judaismens sprog-situation i det første århundrede, stiller Columbo mange spørgsmål til Dr. Becker, om omfanget af brugen af aramæisk og græsk blandt jøderne.

Tæt ved afslutningen af deres samtale, spørger Columbo: "Er du bekendt med beretningen i ApG 2 om de 'andre tungemål'?"

"Ja detektiv, hvorfor spørger du?"

"Jo Dr. Becker, jeg har hørt at ApG 2 beskriver et sprog-mirakel og at dette er den dominerede mening igennem kirke-historien."

"Ja, det er det mest populære synspunkt."

"Så, hvorfor har mange lærde i dag ikke synspunktet om sprog-miraklet, Dr. Becker?"

"Jeg kan bruge mig selv som et eksempel detektiv. Jeg er meget bekendt med judaismens sprog-situation i det første århundrede. Vi ved at talerne var i stand til at tale på aramæisk og græsk uden guddommelig hjælp. Vi ved også, at modersmålet for langt de fleste jøder, der levede uden for Palæstina, var aramæisk eller græsk. Derfor, hvis talerne talte på tilhørernes modersmål i ApG 2, så ville de 'andre tungemål' inkludere aramæisk og græsk. Sprog som talerne allerede kendte."

"Der er noget der går mig på Dr. Becker." Professoren smiler: "Hvad går dig på detektiv?"

"Hvis modersmålene var aramæisk og græsk, som du siger. Og hvis de 'andre tungemål' inkluderede aramæisk og græsk, hvorfor ville det, at tale på aramæisk og græsk, af folk der allerede kendte disse sprog, frembringe forbløffelse og spot?"

"Det ved jeg ikke detektiv, men jeg tror ikke at de 'andre tungemål' var sprog." "Tak skal du have." Columbo smiler mens han giver hånd til Dr. Becker. Med det spørgsmål, går Columbo ud for at tale med en overbygningsstuderende. Studentens navn er Bob Hultberg. En fremragende student, hans idé til et speciale-projekt var blevet afvist af Dr. Hancock. Professoren havde brugt al hans autoritet til at sikre sig, at ingen anden professor hjalp Bob med speciale-projektet. "Bob hvad var dit speciale-projekt?"

"Mit speciale-projekt ville have været en alternativ forklaring på de 'andre tungemål' i ApG 2."

"Et alternativ, forsøgte du på at fastslå 'ekstatisk-ytrings'-udlægningen?"

"Nej, problemet med 'ekstatisk-ytrings'-udlægningen er, at teksten præsenterer de 'andre tungemål' som
menneskelige sprog."

"Og du antager heller ikke sprog-mirakel-udlægningen?"

"Nej, problemet med den udlægning er, at teksten  rent faktisk aldrig  angiver det. Det er en formodning baseret på en bestemt udlægning af teksten 'andre tungemål'. Endvidere, hvis vi undersøger sprog-situationen for judaismen i det første århundrede, så finder vi, at langt størstedelen af jøderne, både i Palæstina og diaspora, talte aramæisk og græsk som deres modersmål."

"Så, hvordan er det et problem for sprog-mirakel-udlæggelsen Bob?"

"Tja logikken for sprog-miraklet er som følger. For det første, hvis der skete et sprog-mirakel i ApG 2. Så måtte talerne tale på sprog de aldrig havde lært før. Vi ved at talerne, som Palæstinensiske jøder, havde lært aramæisk og græsk. Derfor, i følge logikken for sprog-miraklet, kunne de 'andre tungemål' i ApG 2,
ikke have inkluderet aramæisk og græsk. Her er den store vanskelighed detektiv Columbo. De historiske fakta fortæller os, at de 'andre tungemål' måtte have inkluderet aramæisk og græsk. Sprog-mirakel-udlæggelsen fortæller os, at de 'andre tungemål' ikke kunne have inkluderet aramæisk og græsk. Hvis vi vælger at acceptere de historiske fakta, så må vi afvise sprog-mirakel-synspunktet og vice versa."

Nu var Columbo nysgerrig: "Så hvad er din alternative udlægning Bob?"

"Det ved jeg endnu ikke, jeg undersøgte aldrig emnet fuldt ud. Men teksten tvinger os til at afvise ekstatisk-ytring-udlæggelsen. Og sprog-situationen tvinger os til at afvise sprog-mirakel-udlæggelsen. Jeg præsenterede disse ting for Dr. Hancock og han nægtede at være min speciale-vejleder. Jeg spurgte andre professorer og de afslog mig alle sammen."

"Det er ærgerligt Bob, jeg synes du burde få chancen."

"Tak for tilliden detektiv Columbo."

"Selvfølgelig Bob. Det faktum, at de 'andre tungemål' må have inkluderet aramæisk og græsk, går mig stadigvæk på. Jeg bliver ved med at spørge mig selv: hvorfor ville Lukas beskrive aramæisk og græsk som 'andre tungemål'? Og hvorfor ville det at tale på aramæisk og græsk af folk som kender disse sprog, forsage forbløffelse og spot? På en eller anden måde tænker jeg, at jeg har overset noget her!"

"Der må være et rationelt alternativ detektiv, jeg ville ønske at jeg kunne hjælpe dig."

Columbo fortsatte med at arbejde på problemet ved, at undersøge to oversete resurser. For det første spekulerede han: Er det muligt at det jødiske folk, på en eller anden måde, differentierede mellem sprog? For det andet begyndte han at udspørge sprogforskere, for at finde ud af hvorfor aramæisk og græsk kunne beskrives som 'andre tungemål' og hvorfor tale på disse sprog kunne have forsaget forbløffelse og spot. Udrustet med disse nye informationer, var han klar til at mødes med Dr. Hancock igen. Columbo forelagde det hele for professoren.

"Kan du huske vores første samtale Dr. Hancock? Du indrømmede, at der ikke var nævnt nogle specifikke sprog i ApG 2. Du udtalte også, at fortalerne for ekstatiske-ytringer 'har deres begrundelser.' Tja, jeg har undersøgt disse 'begrundelser'. For eksempel viste Dr. Becker mig, at langt størstedelen af jøderne uden for Palæstina talte aramæisk eller græsk, som deres modersmål. Kan du huske, at du også fortalte mig, at de fleste i mængden i ApG 2, ville have været Palæstinensiske jøder?"

"Ja, og så!" Dr. Hancock's øjenbryn sænkede sig.

"Du fortalte at de Palæstinensiske jøder talte aramæisk og græsk som deres modersmål."

"Det ved alle Columbo!"

"Det kan godt være. Men forstår du hvad det betyder? Hvis det er sandt, så vil modersmålet for de fleste jøder tilstede i ApG 2, om de var palæstinensiske jøder eller diaspora jøder, have været aramæisk og græsk. Du fortalte mig at folkemængden i ApG 2, hørte deres egne  modersmål. Det betyder at de 'andre tungemål' i ApG 2, må have inkluderet aramæisk og græsk. Dit synspunkt tillader ikke, at de 'andre tungemål' inkluderede aramæisk og græsk. Alligevel viser veletablerede historiske fakta, at de 'andre tungemål'
måtte have inkluderet aramæisk og græsk. Sprog som talerne allerede kendte."

"Nej, Columbo talerne talte på sprog de ikke kendte!"

"Din udlæggelse er en formodning modsagt af de historiske fakta. Bob Hultberg fortalte dig det, ikke sandt? Men du kunne ikke tillade ham en videre efterforskning, fordi så ville din udlægning blive bragt i miskredit. Og hvis din udlægning blev miskrediteret, så ville du ikke modtage pengene til det nye computersystem. At få penge til computersystemet var vigtigere for dig, end den korrekte udlægning."

Nu var professoren vred: "Så, hvad er den korrekt udlægning detektiv?"

"I begyndelsen var jeg ikke sikker Dr. Hancock. Min efterforskning ledte mig til at tro, at aramæisk og græsk måtte inkluderes i de 'andre tungemål' i ApG 2. Det var nok til at gendrive dit synspunkt, men jeg kunne stadigvæk ikke forstå hvorfor Lukas ville kalde aramæisk og græsk 'andre tungemål'. Og hvorfor ville det at tale på aramæisk og græsk af folk der kendte disse sprog, forårsage forbløffelse og spot? Disse spørgsmål gik mig på Dr. Hancock."

Professoren svarer sarkastisk: "De burde gå dem på detektiv."

"Så jeg talte med nogle jødiske rabbinere og lærde. Ved du hvad jeg fandt ud af?"

"Nej, men jeg er sikker på at du vil til at fortælle mig det, ikke sandt detektiv?"

"Igennem deres historie, har jøderne differentieret mellem det hebræiske sprog og andre sprog. Selv da hebræisk ikke længere var modersmålet, bibeholdt jøderne det ofte som deres religiøse sprog. De kaldte det nogen gange for det 'Hellige tungemål', som modsætning til de andre sprog, de brugte til dagligdags formål. Hvad hvis 'andre tungemål' i ApG 2 betyder
andre sprog end hebræisk? Det vil forklare hvorfor Lukas beskriver aramæisk og græsk som 'andre tungemål.' De var andre sprog end hebræisk. Efter at have talt med nogle sprogforskere, fandt jeg ud af, at de har udviklet et koncept de kalder 'Diglossi' til at beskrive hvad der sker i nogle situationer. En diglossi eksisterer når et samfund bruger forskellige sprog til forskellige formål. Hvor der findes et diglossi, er der et sprog som er reserveret til formelle begivenheder, vigtige begivenheder eller religiøse begivenheder."

Sprogforskere kalder dette sprog det øvre eller 'H-sprog' i diglossien. Sproget til normale dagligdags formål kaldes det nedre eller 'L-sprog' i diglossien. Her er der en tabel, der illustrerer det.

Øvre sprog
"H-sprog"
hebræisk
"det hellige tungemål"
Nedre sprog
"L-sprog"
aramæisk/græsk
"andre tungemål"
Sprogforskerne fortalte mig også, at ved en diglossi-situation er forståelighed mindre vigtigt, end at bruge det korrekte sprog i den rigtige situation. Jeg tror jeg forstår hvad de mener. Nogle gange går jeg med min kone til messe og messen er på latin og jeg kan ikke forstå den. Men det er den måde de gør det dér. Måske det er en 'katolsk diglossi', Dr. Hancock; selv om jeg er ikke nogen ekspert. Nå men, det gik op for mig efter at have talt med nogle sprogforskere, at ApG 2 måske beskriver et brud med den jødiske diglossi.

Forbløffet spørger Dr. Hancock: "Hvordan kan en som dig, nogen sinde komme frem til det detektiv?"

"Rammen for ApG 2 ser også ud til at være gennemgående jødisk. Jøderne har nogen gange anset dem selv for, at være det udvalgte, hellige Guds folk. De havde forsamlet sig i deres hellige land Palæstina. De var i Jerusalem, deres Hellige by, til en festival. Nær ved templet, det sted de anså for at være det helligste sted på jorden. Dr. Hancock, hvilket sprog tror du de forventede at høre i den situation?"

"Tja, øh, um, sandsynligvis hebræisk. Det giver ingen mening!" Professoren følte sig trængt op i en krog.

"I stedet for at høre deres 'Hellige tungemål,' hebræisk, begyndte talerne i ApG 2 at tale på de nedre sprog i den jødiske diglossi, aramæisk og græsk. Jøder fra diasporaen, som for de flestes vedkommende ikke forstod hebræisk, var forbløffede over at høre deres modersmål blive brugt i denne situation. De havde forventet H-sproget i den jødiske diglossi, hebræisk. I stedet for hørte de L-sprogene, aramæisk og græsk, deres modersmål."

"Hvad med spotten detektiv?"

"Andre var vrede over at der blev talt på verdslige sprog, når det hellige sprog var det behørige for situationen. For disse jøder, var talen på 'andre tungemål' end hebræisk en krænkelse af det hellige. Fra deres perspektiv, ville kun en fulderik ignorer kulturelle forventninger på denne måde. Som du kan se Dr. Hancock, er der en alternativ forklaring på de 'andre tungemål' i ApG 2. Jeg er ikke nogen teolog, så jeg tænker at du bør få Bob Hultberg til at efterforske dette yderligere."Original af Robert Zerhusen

Robert Zerhusen, M.Div., Th.M., har en uddannelse i systematisk teologi. Hans interesser inkluderer anvendelsen af kulturel antropologi og lingvistik til Ny-Testamentlige studier. For øjeblikket er han i gang med et manuskript vedrørende tunger, Robert er pastor for Chattsworth Lake Community Church i Chattsworth, California.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar