fredag den 4. november 2011

Er King James-versionen af Bibelen perfekt?

King James-versionen af Bibelen udmærker sig stadig som en oversættelse. Imidlertid er tusinder af kristne, hovedsageligt uafhængige baptister fra USA, i de senere år, kommet til at have et ekstremt og ulogisk synspunkt: at KJV ikke bare repræsenterer en meget god, eller endda den bedste oversættelse til det engelske sprog, men at den er absolut perfekt og uden fejl. De tror at Herren ufejlbarligt ledte dens oversættere til altid at vælge nøjagtig den rette ordlyd, kommatering og kursivering, i hvert eneste tilfælde.

Hr. Ron Smith, forfatter af KJV-only bladet Waymarks, angiver; "Alle ordene i min Bibel [KJV], inklusiv de kursiverede ord, er Guds Ord" (Nr. 27. Vinter 2001-02); og "Min Bibel [KJV] ER den Hellige Bibel og EN defekt ... ville få den ... til at blive uhellig" (Nr. 29, Sommer 2002). Bemærk ordet "defekt". Tilhængere af KJV-only tror at deres "ufejlbarlige" version, ikke bare er fejlfri, men endda også uden nogen form for defekt. Så, hvis det engelske sprog, i løbet af de næste 500 år, ændrer sig i den udstrækning, således at 20% af KJV's ord bliver forældet, så vil KJV forblive den eneste Bibel, som kristne altid skal holde sig til, fordi den og den alene, er det perfekt bevarede Guds Ord!

Verdens førende tilhænger af KJV-Only, baptisten Dr. Peter Ruckman fra Florida, USA, tror rent faktisk, at KJV vil blive brugt i himlen og at den vil være en af de bøger der bliver åbnet ved dommen på den yderste dag! I følge teorien for "KJV-only", må ethvert gammeldags ord i KJV blive forklaret ved brugen af en engelsk ordbog, som giver nok etymologi, således at det er muligt, at finde ud af hvad de guddommeligt udvalgte ord betød tilbage i 1611! Den simplere løsning - at opdatere de ord hvis mening har ændret sig - vil være forkert, fordi det vil insinuere at KJV var ufuldkommen og derfor ikke Guds Ord. Hvordan faldt nogen som helst for denne teori?

Mange er blevet presset til at sætte sig i en "KJV-only" position ved at høre følgende overbevisende argumentation, med dens fatale fejlagtige række af spørgsmål: "Tror du at Bibelen er det ufejlbarlige Guds Ord?" Hvis du svarer "Ja", så følger spørgsmålet: "Hvilken Bibel?" Med mindre du kan udpege en Bibel du tror er 100% perfekt og ufejlbarlig, har din spørger lige fanget dig i at "lyve" og bevist at du er en kristen uden en endelig og absolut autoritet. For at presse videre siger han muligvis, "Hvordan kan du stå ved talerstolen, når du ikke har noget at forkynde?" Så med ryggen mod muren, med alle disse spørgsmål, har mange følt sig tvunget til at tildele ufejlbarlighed til en bestemt Bibel-oversættelse - King James-versionen. Nogle folk holder sig til denne teori med en pit bull terriers vedholdenhed, for de føler, at hvis de opgiver KJV's ufejlbarlighed, så har de fornægtet deres tro og kaldt Gud en løgner og blevet en frafalden. Dette emne, hvilket ofte bliver deres kæphest, er for dem, selve kriteriet for rettroenhed.
Siden der ikke findes to græske eller hebræiske manuskripter som er nøjagtig ens og ingen af dem som indeholder alle ordene fra det Nye Testamente og kun de ord og som er lokaliseret et eneste offentligt tilgængeligt sted, så påstår tilhængerne af KJV-only ikke at have det perfekte Guds Ord i de originale sprog. Alligevel påstår de, at have det på engelsk! Hvordan kan det være? Ultimativt er det ved tro. Ved tro, "tror" de at Gud overnaturligt ledte oversætterne af KJV til at udvælge det korrekte græske og hebræiske ord og oversætte dem perfekt hver eneste gang, til trods for at de mange gange havde flere forskellige valgmuligheder at vælge fra.


Er det logisk?

Overvej dette til at starte med - hvis man må have alle ordene fra originalen og kun ordenen fra originalen, i en bog, for at kunne kalde denne bog, Guds Ord. Hvad skal vi så sige til det faktum, at ikke nok med, at der ikke findes to græske eller hebræiske manuskripter som stemmer overens med hinanden 100% (inklusiv ingen to udgaver af Textus Receptus), ej heller at der ikke er to udgaver af King James-versionen der stemmer perfekt overens med hinanden? Den første KJV fremkom i 1611. Imidlertid er den KJV der bruges bredt i dag, Benjamin Blayney-revisionen fra 1769. Faktum er, at medmindre din KJV indeholder de apokryfe skrifter og staver jøde [Jew] som "Iewe" og kvæg [cattle] som "cattell", så har du ikke en KJV fra 1611! Med hensyn til det kursiverede, er der i Matthæusevangeliet alene, 315 flere kursiveringer i KJV fra 1769 end i udgivelsen fra 1611. Vidste du at KJV fra 1769 afviger fra 1611-udgivelsen med en total på 75.000 detaljer, hvoraf der kan høres forskel på 421 af dem når disse læses højt?  Det er sandt at de fleste af disse rettelser drejer sig om justeringer af forældede stavemåder, rettelse af trykfejl og den mere regelmæssige brug af kursivering - og at omkring 72% af de mærkbare tekstuelle ændringer blev foretaget i 1638, kun 27 år efter, at KJV blev udgivet for første gang. Imidlertid er følgende, eksempler på rettelser, som ikke blev gjort før 1762, over 150 år efter at KJV først blev udgivet. Disse drejer sig ikke om  rettelser af stavefejl eller trykfejl:

Matthæusevangeliet 16,16
KJV fra 1611 ‘‘Thou art Christ.’’
Nuværende KJV ‘‘Thou are the Christ.’’

Johannesevangeliet 12,22
KJV fra 1611 ‘‘Andrew and Philip told Jesus.’’
Nuværende KJV ‘‘Andrew and Philip tell Jesus.’’

Romerbrevet 3,24
KJV fra 1611 ‘‘the redemption that is in Jesus Christ’’
Nuværende KJV ‘‘the redemption that is in Christ Jesus’’

(For en komplet opremsning, se Dr. F. Scrivener’s, The Authorized Edition of the English Bible, 1884, appendiks A).

Det er anerkendt at disse revisioner er af mindre betydning og ikke påvirker nogen fundamentale lære-sætninger. Imidlertid er de dog reelle revisioner; i hvilket lys vi spørger, var KJV fra 1611 virkelig det ufejlbarlige, fejlfri og perfekte Guds Ord? Hvis dette er tilfældet, så er den moderne KJV "korrupt". Og hvis den moderne KJV er det perfekte Guds Ord, så er udgivelsen fra 1611 "korrupt". Hvilken af dem er det? Dette argument alene gør en ende på myten over en "perfekt bevaret KJV uden mangler". Næste gang en eller anden fortæller dig at KJV er den "fejlfrie og fuldstændige perfekte oversættelse", så spørg ham hvilken udgivelse han henviser til. Hvis han siger 1769, så spørg ham hvor det "perfekte Guds Ord" var i 1768. Spørg ham om hver forkynder der holdt KJV fra 1611 op og sagde "Denne bog er Guds Ord" var en løgner? Nu kan du se det humoristiske i, at de der forsvarer "1611 AV", rent faktisk forsvarer "1769 AV"!

Lad os fortsætte med, at undersøge dette. Fortalere for "KJV-Only" angiver kategorisk at Gud må have bevaret en perfekt Bibel et eller andet sted - ellers er Hans løfter om at bevare Hans Ord værdiløse - alligevel underviser mange af dem, at intet sprog i verden har en perfekt Bibel, undtagen engelsk og at ingen englænder så en perfekt Bibel før år 1611. Samuel Gipp, en KJV-Only-forfatter, hævder at hvis en Russer vil læse det perfekte, fejlfrie og ufejlbarlige Guds Ord, så må han lære engelsk og læse KJV! Imidlertid, hvis der før 1611 ikke eksisterede nogen perfekt bog (på noget sprog), som man kunne kalde det ufejlbarlige Guds Ord, så er der kun to valgmuligheder tilgængelige for os - enten er det mislykkedes Gud i over 1500 år, at bevare Hans løfte, eller så har fortalerne for KJV-Only misfortolket dette løfte.
Det er tydeligvis det sidste som er tilfældet.


Hvordan man svarer en fortaler for KJV-Only

Når en tilhænger af KJV-Only spørger "Hvor er Guds Ord i dag?", så giv ham følgende svar: "Hvor var Guds Ord i 1610?" Hvis han svarer "Jeg er ikke interesseret i 1610 - jeg er interesseret i hvor Guds Ord er nu", så ved du at du har at gøre med en sofist, som ikke er klar til en sund og fornuftig diskussion af emnet. Men hvis han siger "Guds Ord var repræsenteret i Biblerne oversat af valdenserne, Wycliffe, Tyndale og Coverdale", så spørg ham om disse Bibler var 100% perfekte. Hvis han svarer "ja", så må han til at gøre noget hjemmearbejde, for alle disse Bibler er forskellige fra 1611-udgivelsen af KJV (for øvrigt kommer den valdensiske Bibel og Wycliffe's Bibel fra den latinske Vulgata, ikke det originale græske eller hebræiske). Men hvis han siger "nej", så spørg ham igen, "Hvor var det perfekte, ufejlbarlige, bevarede Guds Ord i 1610?" Dette er et rimeligt spørgsmål at stille, hvilket på ingen måde er hypotetisk. Hvis han siger at Guds Ord var repræsenteret i den Masoretiske bibeltekst af det Gamle Testamente og Textus Receptus af det Nye Testamente, så spørg ham om hvilken udgave af Textus Receptus han henviser til. Fra 1516 (Erasmus' første udgave) til 1650 (Elziver's tredje udgave), blev der produceret over 25 udgaver af Textus Receptus. Hvilken af dem var det perfekte Guds Ord? Hvis ingen af dem var det, havde Gud så brudt Hans løfte om at bevare Guds Ord, på det stadie? Hvis tilhængeren af KJV-Only siger at Guds Ord var bevaret før udgivelsen af KJV, ikke i et, men i diverse manuskripter (så "originalerne" findes altså alligevel); imidlertid er alle Guds Ord nu, ved Guds guddommelige og nådige indgriben, sat sammen i en enkelt bog (KJV fra 1769 på engelsk), så har han lige besejret sit eget argument. Han har indrømmet at før 1769, var hver eneste oversættelse og tekst korrupt - mens Guds Ord stadig blev bevaret på tværs af en mangfoldighed af græske og hebræiske manuskripter - således at Guds folk, ikke havde nogen bog de kunne kalde "Guds Ord" og så er vi tilbage ved udgangspunktet - Guds løfte, som det bliver udlagt af fortalerne for KJV-Only, er ikke det papir værd, som det blev skrevet på før år 1611.

Oversætterne af KJV foreslår tusinder af rettelser

Lad os nu undersøge en original KJV fra 1611. Når du åbner den, vil det med det samme gå op for dig, det faktum at, uanset hvad tilhængerne af "KJV-Only" tænker, så troede de egentlige oversættere ikke at de havde udvalgt den helt nøjagtige oversættelse i alle tilfælde. De inkluderede følgende i marginen: 4223 yderligere bogstavelige betydninger, 2738 alternative oversættelser og 104 varianter (og som en sidebemærkning, 113 henvisninger til de apokryfe skrifter). Alligevel bliver mange "KJV 1611"-folk ophidset, så snart du foreslår en alternativ oversættelse, selv endda fra det samme græske eller hebræiske ord, som ligger til grund for KJV! Endvidere er der i 1611-udgivelsen, noter i marginen, der henviser til tilføjelser og fratrækninger i græske manuskripter. Ved siden af Lukasevangeliet 10,22, står der i marginen: "Mange gamle kopier tilføjer disse ord, Så vendte han sig til disciplene og sagde." Ved siden af Lukasevangeliet 17,36 læser vi: "Dette 36. vers mangler i de fleste af de græske kopier."

Mangler i KJV

Mens det er muligt at komme op med et "argument" i favør for hvert enkelt skriftsted i KJV (selv de som mangler opbakning fra ethvert manuskript), så sender disse forsøg forsvareren af "KJV-Only" igennem noget utroligt gymnastik. I modsætning hertil, vil den ærlige student af Skrifterne hurtigt indse de reelle problemer, som fremlægges af følgende korte opremsning af mangler, fejltagelser og fejlagtige oversættelser i KJV:


1. Oversætter det græske ord paska som "Easter" i ApG 12,4.
I alle de andre 28 tilfælde oversætter KJV dette ord korrekt med "Passover". "KJV-Only"-lærernes forsøg på at forsvarer oversættelsen "Easter", ved at sige at de usyrede brøds fest var begyndt, så "Passover" allerede måtte være startet og afsluttet, bliver afvist af Luk 22,1: "Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover."

2. Parafraserer de græske ord mee ginomai som "God forbid."
Ordet "Gud" er i dette tilfælde, ikke en oversættelse af noget som helst græsk ord. Derfor er det ikke en "perfekt" oversættelse. Selv om man føler at det udtrykker "meningen" af det græske på en fantasirig måde, så er det simpelthen ikke en perfekt oversættelse ("May it not be" er en bogstavelig oversættelse). At forsvare det ved at påpege at ordet "Gud" er kursiveret, er ikke pointen. Det rejser blot endnu et spørgsmål - er dette pågældende kursiverede ord, et perfekt og ufejlbarligt valg? Hvis ikke, så er KJV ikke perfekt. Bemærk også at KJV i det GT ofte bruge parafrasen "Would God" (fx 4 Mos 14,2, hvor der endnu en gang, ikke findes noget ord for Gud i det hebræiske).

3. Introducerer med vilje specifikke kirkelige udtryk med det formål at gøre KJV mere "episkopal".

Historikeren, Paine, skrev at det var ærkebiskopen Richard Bancroft, der insisterede på at bruge "the glorious word bishopric even for Judas", i ApG 1,20 og som bemærkede at Miles Smith, den endelig redaktør af KJV-udgivelsen fra 1611, sammen med Thomas Bilson "protesterede, at efter han og Bilson var færdige, lavede Biskop Bancroft 14 ændringer mere" (Mændene bag KJV [The Men Behind The KJV], s. 128). En anden historiker, McClure, bemærkede: "For at Bancroft kunne forbinde navnet [kirke] med en bygning, ville han have det anvendt i det 19. kapitel i ApG, for afgudernes templer!" (Oversætterne af KJV genoplivet [KJV Translators Revived], s. 221). Bancroft var ikke blot den øverste tilsynsførende med projektet for KJV-oversættelsen, men som ærkebiskop af Canterbury, var han også den regerende ånd i den høje kommissions domstol [the High Commission Court], en slags britisk inkvisition, som søgte at håndhæve statskirkens biskop-dømme [episcopacy] og undertrykke den borgerlige og religiøse frihed for de afvigende så som puritanerne og anabaptisterne. De åbenlyse og forkerte handlinger begået af denne fordomsfulde mand, må udlægges af "KJV-Only"-folkene, som et guddommeligt indgreb af Guds hånd. Uden indsættelsen af disse episkopale partiske ord, så ville Guds Ord, "KJV-udgaven fra 1611", ikke have været perfekt!

Ud over disse fejl, kan der yderligere lægges det til, at der er passager som er næsten umulige at forstå uden en eller anden form for studie-hjælp. Hvor brugbar er en "perfekt" oversættelse, hvis man ikke kan forstå dens obskure sprog? Tag for eksempel 2 Kor 6,11-13, hvad betyder dette: "our mouth is open unto you, our heart is enlarged. Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels. Now for a recompense in the same (I speak as unto my children) be ye also enlarged"? Ganske mange passager i Jobs Bog er praktisk talt uforståelige i KJV, uden ekstern hjælp (fx Job 28,1-10).


Så hvad er Guds Ord i dag?

Hvis Gud, før opfindelsen af trykpressen, holdt Hans løfte om bevaring, ved at lade Guds Ord eksistere som en komplet entitet spredt over tusinder af manuskripter, men ikke i noget enkeltstående perfekt manuskript, så er der ingen brug for, ej heller er det muligt, at tildele ufejlbarlighed til en engelsk oversættelse i dag. Guds Ord findes hvor som helst der findes en oversættelse, som er oversat trofast fra det som  originalt blev skrevet. Dette er i høj grad tilfældet for KJV. Dog har der ikke eksisteret, en eneste bog, selv på græsk og hebræisk, som havde hvert enkelt bogstav og ord af hele Bibelen, på plads - vel at mærke på den rigtige plads. Dean Burgon, en af de største forsvarer for KJV, skrev: "... At de hellige manuskripter, som ved et evindeligt mirakel, blev beskyttet igennem hver tidsalder, imod fordærvede indflydelser af enhver slags, ikke var at forvente; og var sandelig ikke lovet." (Revisionen revideret [The Revision Revised], s. 335).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar