mandag den 7. november 2011

Guds navn - Blev det åbenbaret i Skriften?


Gud åbenbarer Sit navn

Åbenbaringen af Hans navn, skete personligt af Gud den Almægtige selv, idet Han talte til profeten Moses. Moses var ved at forberede sig til at gå ind for farao, for at lede israelitterne ud af Egypten. Anden Mosebog 3,13-15 lyder:

"Moses sagde til Gud: »Når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem?« Gud svarede Moses: ... »Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve [JHVH], jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt"

Tilsyneladende er der ingen som, med komplet sikkerhed, ved hvordan dette navn skal udtales, siden der kun er tale om fire konsonanter JHVH. Der er ingen vokaler (a, e, i, o, u, y, æ, ø, å), som er nødvendige for at udtale navnet korrekt.

Indenfor jødedommen når "Toraen læses i synagogen, erstatter man ... konsonanterne med navnet Adonaj ("Herre", "Mester"), eller i nogle specifikke sammenhænge med Elohim"1.

Hvad med "Jehova"?

Flere bibler oversætter "JHVH" med "Jehova", i stedet for blot at bevare de fire konsonanter "JHVH".

Ifølge Vagttårnsselskabet, blev dette navn først nedfældet i år 1270 e.Kr., mere end tusind år efter Kristi død, af en katolsk munk, Raymundus Martini. (Se Hjælp til forståelse af Bibelen, side 884-885).

I anden halvdel af det 1. årtusinde e.Kr. indførte jødiske lærde i den hebraiske konsonanttekst et system af prikker og streger over, under og inden i bogstaverne for at angive, hvilke vokaler skulle benyttes ved oplæsning af den rent konsonantisk skrevne bibeltekst. I forbindelse med tetragrammet satte de imidlertid ikke vokaltegnene for navnets egentlige udtale, men i stedet vokalerne for ordet Adonaj ("Herren") eller Elohim ("Gud"), som læseren forventedes at læse i stedet for gudsnavnet1. Det er derfor ganske muligt at oversættelsen Jehova bygger på en misforståelse.

Følgende encyklopædier regner navnet "Jehova" for at være ukorrekt. Merits Student Encyclopedia; Encyclopedia Americana; The Jewish Encyclopedia; Encyclopedia International, The Interpreters Dictionary of the Bible; The New Catholic Encyclopedia; The Universal Jewish Encyclopedia og mange andre.

Jehova har tidligere i den kristne tradition været den mest almindelige måde at udtale Guds navn på, men Jahve er den form, der nu foretrækkes af de fleste teologer og hebraiskkyndige. De henviser til, at en forkortet form af navnet er Jah, som blandt andet forekommer i Salme 89,8 og i udtrykket hallelu-Jah (der betyder "lovpris Jah!"). Formerne Jeho, Jo, Jah og Jahu, der forekommer i den hebraiske stavemåde af navne som Josafat og Sjefatja, er sandsynligvis også alle kortformer af Jahve1.

Jahve er "Lidenskabelig" (Anden Mosebog 34,14) og "Hellig" (Esajas' Bog 57,15).


Noter
1) http://da.wikipedia.org/wiki/Jehova

Ingen kommentarer:

Send en kommentar