onsdag den 9. november 2011

Hvad betyder Første Timotheusbrev 2,11-15?


1 Tim 2 passagen i en nøddeskal

I sammenhængen, tager Paulus sig af falske bedragede lærer, som fører vranglære (1 Tim 1,3,7).

Paulus lod ikke Timotheus blive tilbage i Efesos, for at stoppe de falske lærer og for at stoppe alle kvinder i at undervise korrekt bibelsk lære. Han lod kun Timotheus blive tilbage for at påbyde de falske lærer ikke at fører vranglære (1 Tim 1,3).

Paulus siger at også han havde været bedraget og han fandt barmhjertighed, fordi hans kamp mod kirken, var fordi han ikke kendte sandheden og han havde været bedraget (1 Tim 1,13,16).

Paulus gør forskel mellem dem som fører vranglære, fordi de var uvidende og bedraget (1 Tim 1,3,7) og dem som var beviste bedragere (1 Tim 1,19-20)

Paulus nævner bedragerne ved navn (1 Tim 1,20), men nævner ikke dem som var bedraget (1 Tim 1,3,6)

Paulus instruerer Timotheus med hensyn til hvordan mænd og kvinder, der regner sig gudfrygtige, skal opføre sig i Kirken, mens de er midt i blandt disse falske lærer (1 Tim 2,1-10).

Alle kristne bør bede for de fortabte, selv de der er fortabt i deres midte - de som er inddraget i vranglære (1 Tim 2,1-4).

De kristne mænd i forsamlingen, skal ikke håndtere de falske lærer med argumentation, som kan komme frem selv i deres bønner (1 Tim 2,8).

Kvinderne i forsamlingen som regner sig for gudfrygtige (1 Tim 2,10) skal også håndtere denne situation, med falske lærer, med bøn (1 Tim 2,9 "ligeledes" henviser tilbage til bøn) og fortsætte med at gøre gode gerninger (1 Tim 2,10) og ikke forvente, at det er deres udsende med kunstfærdige klæder, der fremviser det gudfrygtige eksempel, men derimod deres gudfrygtige gerninger (1 Tim 2,8-10).

Paulus ændre da brat fra gudfrygtige mænd og kvinder (flertal) til entalsformen for kvinde og mand og håndterer et problem med vranglære og en falsk lærer.

Inden Paulus kommer med forbuddet, kommer han med løsningen på et af Kirkens problemer. Paulus beordre at "en kvinde" skal have muligheden for at lære (1 Tim 2,11). Dette identificerer problemet, at hun ikke er en af bedragerne, men en af de bedragede. Paulus underviser aldrig bedragerne - han nævner dem ved navn, afslører dem og holder sig fra dem. Hans løsning på bedrag er undervisning i sund lære og han identificerer aldrig den bedragede.

Paulus fortæller Timotheus at han ikke tillader "en kvinde" at undervise eller authenteo "en mand". Det er ude af sammenhæng, overhovedet at overveje, at Paulus her stopper en gudfrygtig kvinde i at undervise korrekt bibelsk lære. I sammenhæng, kan forbuddet kun være at stoppe vranglære og stoppe en falsk lærer (1 Tim 2,12).

Vi ved at det er vranglære der bliver stoppet, fordi Timotheus mandat til at stoppe lærerne, kun galt falske lærer. Endvidere, i eksemplet der følger om hvorfor læren skulle stoppes, forbinder Paulus forbuddet med eksemplet på den første bedragede kvinde (1 Tim 2,14).

Hver gang "gune" eller "aner" er nævnt sammen i skriften i alle former for sammenhænge, bliver de altid oversat ægtemand og hustru. Vers 12 bør oversættes som en enkelt hustru der underviser/øver indflydelse på sin ægtemand.

Paulus har flere gange undladt at identificeret folk ved at kalde dem "en mand", imidlertid identificerer sammenhængen klart "en mand" som en specifik person (2 Kor 12,2,5; 1 Kor 5,1). 1 Tim 2,11-12 følger samme eksempel, ved at to personer bliver kaldt henholdsvis "en kvinde" og "en mand" uden at nævne dem ved navn. De bliver ikke nævnt ved navn fordi hustruen er en af de bedragede og Paulus identificerer aldrig de bedragede ved navn.

Paulus gøre rede for årsagen til at den første mand ikke blev bedraget og hvorfor kvinden blev det. Han henviser tilbage til Første Mosebog for at afsløre årsagen, ved at angive at manden blev skabt først og ikke blev bedraget og dernæst at kvinden blev skabt og blev bedraget (1 Tim 2,13-14 og 1 Mos 2,8,19). Se 1 Mos 2,8,19 i Apostlenes Bibel (www.apostlesbible.com/books/g01genesis/g01c02.pdf), hvilket er den moderne engelske version af den græske Septuaginta, hvor det er ganske tydeligt at se undervisningen Adam fik før Eva blev skabt.

Grammatikken i 1 Tim 2,15 kræver at identifikationen af en enkelt kvinde henviser tilbage til "en kvinde" i vers 12. "hun" fra vers 15 kan ikke være Eva, fordi tiden er fremtid (frelses skal hun) og Eva er død.

Den eneste "hun" i hele denne passage som vers 15 kan vise tilbage til er "en kvinde" fra vers 12. "Hun" og "de" får givet instruktioner med hensyn til deres frelse og det er i fremtid.

1 Tim 2,15 besvarer spørgsmålet om hvorvidt den bedragede kvinde kan modtage frelsen, selv om hun er blevet bedraget af vranglære. Hun (viser tilbage til vers 12, den bedragede kvinde fra Efesos) vil blive frelst igennem Messias, født af en kvinde (barnefødslen er et navneord og ikke et udsagnsord), hvis de (viser tilbage til vers 12, den bedragede kvinde fra Efesos og hendes ægtemand) fortsætter i deres tro på Gud, kærlighed til deres Frelser, hellighed og selvkontrol til at holde sig væk fra vranglære. Dette er hvordan en bedraget kvinde vil blive frelst (og det er et mønster for hvordan alle bedragede lærer kan blive frelst).

Opsummering: Paulus gav ikke et alment forbud der stoppede gudfrygtige kvinder i at undervise sund lære til mænd. Han stoppede en af de falske lærer i forsamlingen fra, at føre hendes kristne ægtemand ned ad stien i "edens have" mod den forbudte frugt.

For en komplet medie-produktion omhandlende denne passage, samt andre svære passager i skriften omhandlende kvinde-emnerne, se dvd'en Women in Ministry – Silenced or Set Free?


Original af Cheryl Schatz

Ingen kommentarer:

Send en kommentar