tirsdag den 1. november 2011

Hvem er din mellemmand?

Hvor ofte har du bedt til Jehova Gud i Jesu Kristi navn? De fleste Jehovas Vidner vil sige hundrede vis af gange. Dette er helt bestemt bibelsk, siden Jesus selv fortalte sine disciple, at bede til Faderen i sit navn. Men hvad hvis du fik fortalt, at Jesus ikke er din frelser, at du ikke kan nærme dig Gud igennem ham eller at i modsætning til de salvede, skal du en dag stå foran Jehova, uden at Jesus går i forbøn for dig? Med mindre du er en af de 144.000 salvede (kristne), der læser dette budskab, så er dette lige nettop din situation, ifølge Vagttårnets lære.

 

Hvad mener jeg med det?

Skjult for mange Jehovas Vidner, er selskabets lære om, at Jesus kun er formidler for nogle specielt udvalgte, dem som organisationen anser for det åndelige Israel, det vil sige, de 144.000 salvede.

Vagttårnet, 15. juni 1979, side 24 angiver, "Kristus er ... 'mellemmand [formidler] for en ny pagt' mellem Jehova og det åndelige Israel, 'Guds Israel', hvis medlemmer skal tjene som konger og præster sammen med Jesus i himmelen. ...I denne strengt bibelske betydning er Jesus altså kun 'mellemmand' [formidler] for de salvede kristne. ... Den store skare 'andre får' der nu er ved at dannes, er ikke med i denne nye pagt."

Der har du det. Ifølge Vagttårnet, er Jesus kun formidler for de 144.000! Med et pennestrøg har Selskabet fjernet Jesus' unikke rolle som formidler, for over 6 millioner trofaste tilhængere på verdensplan. Imidlertid har Vagttårnsselskabet ikke ladet millioner af mennesker ude i kulden, men har skabt en substitut-formidler i stedet for Jesus. Denne substitut er ikke en person, men en Kristus-klasse, en salvet rest, stadig i live på jorden. Disse mænd og kvinder, de fleste nu i 80'erne, udgør en elitegruppe, som nu fungerer som en formidler, på vegne af Gud. I lighed med den Katolske kirke, har Vagttårnsselskabet skabt en klasse af paver til at gå i forbøn for menige medlemmer. De har fået givet speciel myndighed af Vagttårnet til ikke kun at fungere som formidler, men også som en sekundær frelser for menneskeheden.


Vagttårnet, 15. februar 1980, side 22, siger "For at bevare forholdet til 'Gud, vor Frelser,' må 'den store skare' forblive en enhed sammen med resten af de åndelige israelitter."

Fangede du den? Din relation med Jehova er afhængig af din fortsatte tilknytning til de salvede brødre. Så vigtig er denne enhed med de salvede, at Vagttårnsselskabet siger:


"Din indstilling til Kristi salvede 'brødre' og den måde du behandler dem på, vil være afgørende for om du da 'går bort til evig afskærelse' eller opnår 'evigt liv'" (Vagttårnet, 1. december 1981, side 21).

Vildt! Bare din indstilling alene til de 144.000 har magt til enten at frelse dig eller bringe dig i evig fortabelse!

 

Jesus, den eneste formidler

Hvad har Bibelen at sige om alt dette?

Første Timotheusbrev 2,5-6 siger, "For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle ..."

Guds hellige Bibel er klar og tydelig. Formidleren mellem Gud og mennesker er en person, mennesket Jesus Kristus. Ikke en klasse, ikke en priviligeret gruppe, men mennesket Jesus Kristus. Vagttårnsselskabet er ikke enig med dette. Selskabet har endda gået så langt, som til at føje ord til Første Timotheusbrev 2,5, ved at citere verset således:


"For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker [ikke alle mennesker] ..."1

 
Noter
1) “There is one God, and one mediator between God and men [not, all men]....”. The Watchtower, November 15, 1979, p. 22.


Original af Tower To Truth

1 kommentar:

  1. Ja, det er sandt og bibelsk korrekt at det kun er Jesus Kristus som er vores hovedformidler, og mellemmand og ingen andre,heller ikke noget menneske i Det Styrende Råd i New York.

    SvarSlet