lørdag den 5. november 2011

Hvordan spises Jesu kød ifølge sammenhængen i Joh 6?

En afstemning om dette spørgsmål gav følgende resultat:
  • Ved at spise nadverbrødet: 54 stemmer (64%)
  • Ved at tro på herren Jesus 30 (35%)
Antal stemmer i alt: 84.

Sammenhængen i Joh 6 heller klart til den sidste valgmulighed. Man 'drikker' og 'spiser' Jesu Kristi kød og blod ved at tro på ham. Nadveren, vigtig som den er i kirkens liv, har ikke fokus i denne Jesu tale, endvidere var den endnu ikke etableret (først ved den sidste nadver).

De vantro jøder misforstod Jesu ord. De misforstod ham fordi de ikke ville tro på ham som Guds søn, sendt af Gud. Augustin beskriver det meget levende:
"Det var hård tale for dem, at Han sagde, 'Hvis ikke I spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer'. De modtog det som tåber, de tænkte på det som noget kødligt og forestillede sig, at Herren ville skære noget kød af hans legeme og give dem det; og de sagde 'Det er hård tale;' Det var dem som var hårde, ikke det Jesus talte" (Augustin, salme 99).

At spise og drikke gøres ikke med munden og legemets fordøjelses-organer, men ved modtagelsen af Guds nåde ved troen på Kristus, hvilket han gør meget tydeligt, ved at gentage de samme sandheder både metaforisk og i klart sprog. Sammenlign for eksempel de følgende to vers:
"Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv" (Joh 6,47).

"den, der spiser dette brød, skal leve til evig tid" (Joh 6,58).

"Den, der tror" på Kristus, er den samme som "den, der spiser dette brød", fordi resultatet er det samme, evigt liv.

Parallelen er endnu mere slående mellem vers 40 og 54:
"enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag" (Joh 6,40).

"Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag" (Joh 6,54).

At se og tro på Kristus er det samme som, at spise og drikke Hans kød og blod, for resultatet er det samme: evigt liv og opstandelse på den yderste dag. Vi vil ikke tage fejl, hvis vi følger Jesus' egen forklaring, af hvad det betyder at spise og drikke. Augustin giver os her et godt råd:
"Dette er altså hvad det betyder, at spise kødet, ikke det som forgår, men det som forbliver til evigt liv. Til hvilket formål gør du dine tænder og mave klar? Tro, og du har allerede spist" (Augustin, traktat 25).


Hvis der ikke er angivet andet er bibelteksten hentet fra den autoriserede oversættelse, © Det 
Danske Bibelselskab 1992.
Original Af Joseph Mizzi

Ingen kommentarer:

Send en kommentar