tirsdag den 1. november 2011

Jesus og Vagttårnsselskabet

Er der nogle forskelle mellem hvordan Jesus bliver præsenteret af Vagttårnsselskabet og den Hellige Bibel? Vi vil lade det være op til læseren at afgøre den sag.

Jesu natur
Vagttårnsselskabet: Skabt før resten af skabningen, Ærkeenglen Mikael.
Bibelen: Skabt af Guds ånd i Maria (Luk 1,35), et menneske ikke en engel (Joh 8,40; 1 Tim 2:5; Hebr 1,5).

Jesu opstandelse
Vagttårnsselskabet: Opstod som et usynligt åndevæsen.
Bibelen: Opstod fysisk, legemlig og synligt  (Joh 2,19-21; Luk 24,36-39; ApG 2,27, 31; 13,34, 37; 17,31; 1 Tim 2,5).

Jesu sonoffer (løsesum)
Vagttårnsselskabet: Jesu død er kun løsesum for Adams synd.
Bibelen: Jesu død er løsesum for alle personlige synder (1 Pet 2,24, Gal 1,4, Es 53,5).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar