søndag den 6. november 2011

Mente Jesus, at han var Gud?


JESUS GUDS SØN

Mente Jesus, at han var Gud? For at svare på det spørgsmål, lad os da tage et kig på Kristi ord, for at se hvad han sagde om det emne. Han sagde, ”Faderen er større end jeg” (Joh 14,28; 10,29 [1933-udgaven]). Hvis Faderen er større end Hans Søn, kan Jesus så være Gud? Jesus gik en smule videre, da han sagde, ”Sønnen kan slet intet gøre af sig selv” (Joh 5,19). Selve kilden til Jesu magt var fra Faderen (Matt 28,18), ikke hans egen natur. Faktisk benægtede Jesus på et tidspunkt, at han var Gud: ”Jesus svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud” (Mark 10,18). Jesus kaldte aldrig sig selv for Gud eller en del af en treenig guddom. Han ved præcist hvem han er – Guds Søn.

Det traditionelle syn på Kristus er at han er Gud i kødet – han har altid eksisteret som Gud – og en dag, uden at høre op med, at være Gud, blev han også menneske. Lad os holde den idé op mod vidnesbyrdet fra de kristne dokumenter. Overvej følgende:


Hvis Jesus er Gud, så ...


Hvordan kan han have en begyndelse (Matt 1,18, Rom 1,3) når Gud altid har eksisteret (Sl 90,2)?

Hvordan kunne han gå frem i visdom (Luk 2,52) når Guds ”indsigt er uden mål” (Sl 147,5)?

Hvorfor sagde han, ”Jeg kan intet gøre af mig selv” (Joh 5,30), mens Gud ”formår alt” (Job 42,2)?

Hvorfor tilbragte han hele ”natten i bøn til Gud” (Luk 6,12) når der aldrig er en tid hvor Gud beder, men kun modtager bøn fra andre?

Hvordan kunne han lære lydighed og nå målet (Hebr 5,8-9), når Gud opfandt lydighed og allerede er fuldkommen (Matt 5,48)?

Hvorfor kender han ikke den dag eller time, han vender tilbage, mens hans Fader, Gud, gør det (Matt 24,36)?

Hvorfor vidste han ikke hvem der rørte ved hans tøj (Mark 5,30), når Gud ved alt (1 Sam 2,3)?

Hvordan kunne han blive fristet af Djævelen (Matt 4,1), når Gud ”ikke fristes af det onde” (Jak 1,13)?

Hvordan kunne han (Fil 2,8), hvis Gud er ”den eneste, som har udødelighed” (1 Tim 6,16)?

Hvorfor skal han være underlagt Faderen i al evighed (1 Kor 15,28)

Hvorfor sov han på en hynde (Mark 4,38) når Gud hverken sover eller falder i søvn (Sl 121,4)?

Jesus var meget åben angående sit forhold til Gud. Han sagde, ”Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn” (Åb 3,12). Jesus har en Gud! Han sagde til Maria, ”Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud” (Joh 20,17). Maria og Jesus havde den samme Gud, Faderen.

Jesu egne ord, ser ikke ud til at understøtte opfattelsen for de fleste kirker. Vi bør lade de kristne dokumenter være vor eneste kilde til sandhed.

Jesus sagde aldrig, at han var Gud eller den anden person i Treenigheden. Men hvis Jesus ikke er Gud, hvordan kan han så frelse? Frelse afhænger af at tro på Jesus, som Guds Søn, ikke Gud Sønnen! Faktisk sagde Jesus, da han bad til Faderen, ”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus” (Joh 17,3). Evigt liv afhænger af at kende Gud, Faderen og tro på Jesus som den udsendte Kristus.

Jesus er Guds unikke enbårne Søn og det største menneske der har gået på jordens overflade. Han er Kongen, Messias og Herre. Han er den mest ophøjede person i universet, ved siden af sin Fader. Han var lydig til perfektion og adlød sin Faders vilje. Han sagde, ”For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen, som har sendt mig, han har påbudt mig, hvad jeg skal sige, og hvad jeg skal tale. ... Så når jeg taler, taler jeg sådan, som Faderen har sagt til mig«” (Joh 12,49-50). Jesus er et kæmpe eksempel og forbillede for hele menneskeheden.

Jesus kom for at forkynde de gode nyheder om Guds rige (Luk 4,43). Efter at have fuldført hans forkynder-tjeneste, døde han på korset, for at sone verdens synd. Gud oprejste ham derefter fra de døde, hvilket beviste for alle, at Jesus virkelig var Kristus, Guds Søn (Rom 1,4). Fyrre dage senere steg han op til himlen og sidder nu ved Guds højre hånd.


Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn [menneske søn], så han angrer” (4 Mos 23,19).

Jeg vil ikke bruge min glødende vrede ... for jeg er Gud, ikke menneske ...” (Hos 11,9).

... for Gud er større end mennesker” (Job 33,12)

Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham ...” (1 Kor 8,6).

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus” (1 Tim 2,5).

[Der er] ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre [Jesus], én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle” (Ef 4,4-6).
Original fra Living Hope International Ministries

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske Bibelselskab 1992.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar