tirsdag den 1. november 2011

Nogle spørgsmål til Jehovas vidner

Imens jeg har læst Bibelen og talt med Jehovas vidner har jeg fået nogle spørgsmål, som jeg gerne vil stille Jehovas vidner.

Hvorfor lærer Jehovas Vidner, at Jesus er en anden gud ?

    I underviser dette baseret på Ny Verden-Oversættelsen af De Kristne Græske Skrifter, der oversætter Joh 1,1 med "Ordet var en gud." Hvis dette er en sand gengivelse, hvorfor benægter profeten Esajas så dette så eftertrykkeligt i Es 43,10, 44,6 og 45,5, 21. Fire gange erklærer Jahve  umuligheden af, at der er "en anden gud" eller "en gud" ud over ham selv.

 

Hvorfor benægter Jehovas Vidner den kropslige, legemlige opstandelse af Jesus fra de døde?

    Vagttårnet erklærer "... i hans opstandelse blev han en livgivende ånd. ... Han behøver intet menneskeligt legeme længere ... Det menneskelige legeme af kød, som Jesus Kristus lagde ned ..., blev bortskaffet ved Guds magt" (Things in Which it is Impossible for God to Lie, s. 332, 354). Men hvorfor er Jesu vidnesbyrd anderledes (Luk 24,36-45). Vil et hurtigt blik på vers 39 ikke fjerne enhver tvivl om den legemlige opstandelse? Mødte Thomas ikke den fysisk opstandne Kristus (Joh 20,24-29), såvel som de andre disciple gjorde, der spiste fisk med ham (Joh 21,12-14). Selv Paulus vidner om den legemlige opstandelse af Jesus i 1 Kor 15,3-19. Ville vagterne ved graven, ypperstepræsterne og det jødiske råd nogensinde blive ophidset (Matt 28,11, 15), hvis Jesus kun blev en usynlig ånd.

 

Hvorfor afviser Jehovas Vidner Jesu legemlige og synlige genkomst ?

    Vagttårnet angiver, "Vi må ikke forvente at han kommer igen som menneske, som ved hans første komme" (Millennial Dawn, bind II, s. 107) og "Kongens tilstedeværelse eller parousia begyndte i 1914" (God’s Kingdom on a Thousand Years Has Approached, s. 324). Henviser parousia til Jesu andet komme og skete det i 1914? Vil en læsning af Åb 1,7 "hvert øje skal se ham" og 1 Thess 4,16-17 "Herren selv vil ... stige ned fra himlen" og ApG 1,10-11 "[Jesus] skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen" ikke tyde på, at Jesus kommer tilbage igen fysisk og bogstaveligt?

 

Hvorfor er der blevet tilføjet ord i Ny Verden-Oversættelsen

    Er NV-O den eneste oversættelse af De Kristne Græske Skrifter, der har indsat ordet "andet" (græsk 'allos') fire gange i Kol 1,16-17, selv om det ikke optræder i De Græske Skrifter? Er det ikke, at få det til at se ud som om, at Jesus havde del i skabelsen, selv om Es 44,24 angiver, at Jahve selv skabte himlen og jorden alene?

5 kommentarer:

 1. Det er en misforståelse at Jehovas Vidner lærer at Jesus er en anden gud. Jehovas Vidner lærer at Jesus er Guds søn, se fx her: http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1102005134

  Når der står ”en gud” i Ny Verden-Oversættelsen og en del andre oversættelser i Joh 1,1 er det fordi man har tilstræbt at oversætte den græske tekst så nøjagtigt som muligt, uden at fortolke. (Se indledningen til oversættelsen, der beskriver filosofien bag oversættelsen: http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1001060001)

  Den græske tekst skelner i dette vers mellem de to forekomster af ordet ”gud”. Oversættelser der oversætter begge forekomster med det samme ord, ”Gud”, er derfor ikke nøjagtige.

  Oversat ord for ord til engelsk siger den græske tekst:
  ”In beginning was the word, and the word was toward the god, and god was the word”

  Første forekomst af ordet er altså bestemt “the god”, og anden forekomst er ubestemt, “god”.

  Et eksempel på en sætning med en tilsvarende konstruktion på dansk ville lyde:
  ”Hans var hos chefen og Hans var chef”.
  Det vil være unøjagtigt, ja faktisk ukorrekt, at gengive det som:
  ”Hans var hos chefen og Hans var chefen”.
  Man ville nærmere gengive det sådan:
  ”Hans var hos Chefen (den øverste), og Hans var (også) chef”.

  Hvis man slår op på Joh 1,1 her: http://wol.jw.org/da/wol/b/r9/lp-d/43/1, og lader musen hvile på stjernen sidst i vers 1, vil man se at der er en henvisning til tillæg 6A: http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1001060096. I dette tillæg anføres ni eksempler på andre oversættelser der har en lignende gengivelse, og en beskrivelse af den grammatiske baggrund for at man mener at det er korrekt at oversætte således.

  Det er også logisk at Joh 1,1 skal forstås sådan at Jesus før han kom til jorden var guddommelig, et åndevæsen, men ikke Gud den almægtige, Jehova. Hvorfor? Fordi det stemmer præcist med den beskrivelse Jesus giver af sig selv senere i Johannes bog (her fra den autoriserede oversættelse af 1992):

  Joh 6,38: ”for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig”

  Joh 8,42: ”… for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig”

  Joh 17,5: ”Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til”

  SvarSlet
 2. Hvorfor er der tilføjet ord i Ny Verden-Oversættelsen?

  De tilføjede ord ses i firkantede parenteser i studieudgaven af Ny Verden-Oversættelsen, fx her for Kol 1,16-17: http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1001060054

  Det græske ord der her er oversat til ”alt andet” er ”pan’ta”. Det samme græske ord oversættes i flere andre oversættelser (Aut/1992, Seidelin, Rosenørn-Lehn/1932) på samme måde i for eksempel Luk 13,2. Her oversætter disse oversættelser ”pan’ta” med ”alle andre”.

  Derfor kan ”pan’ta” oversættes på samme måde i Kol 1,16-17 og i harmoni med vers 15, hvor Guds søn kaldes ”al skabnings førstefødte”; altså den første skabning der blev skabt. Herved kan han rent logisk ikke have skabt ”alt” inklusiv sig selv, men må selv være skabt af den som han er et ”billede” af og ”søn” af ifølge vers 15, nemlig ”den usynlige Gud”.

  SvarSlet
  Svar
  1. Det græske ord er 'pas' og ikke 'panta'. Desuden er det ikke en oversættelse men en tolkning. Ordet 'andet' er ganske enkelt ikke en del af den græske tekst.

   "al skabnings førstefødte", betyder ikke nødvendigvis den første i tid, førstefødte betegner også rang, f.eks."Jeg gør ham til den førstefødte,
   den øverste blandt jordens konger" (Sl 89,28).

   Der er ingen tvivl om at Gud har skabt Jesus, "Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden" (Matt 1,18).

   Ordet 'alt' i Kol 1 kan dermed ikke henvise til skabelsen af universet, siden Jesus jo blev skabt langt senere.

   Jeg kan kun konkludere at JV'er har indsat ordet 'andet' for at få teksten til at passe med deres dogme om, at passagen handler om skabelsen af universet.

   Slet
  2. Det er korrekt at rodordet er 'pas', men den grammatiske bøjning af ordet der bruges i Kol 1,16-17 og Luk 13,2 er 'panta' og 'pantas'. Det kan man se i en interlineær oversættelse, som der findes flere af online.

   Det er også korrekt at ordet 'andet' er en fortolkning; som nævnt står ordet derfor i parentes i studieudgaven af NVO, fordi, som der siges i indledningen til studieudgaven: "Ord som er tilføjet i oversættelsen af hensyn til sammenhængen, er sat i klammer [ ]. Ord der findes i grundteksten, men som anses for at være tilføjelser til denne, er sat i dobbelte klammer [[ ]]" (Se http://wol.jw.org/da/wol/lv/r9/lp-d/0/1 under 'Indledning'.)

   Jehovas Vidners hensigt med selv at oversætte Bibelen er jo naturligvis ikke at få oversættelsen til at stemme med de opfattelser man allerede har, men det modsatte - at rette de fejlagtige opfattelser man har haft på grund af unøjagtige oversættelser. Ellers er det jo selvbedrag. Som oprigtig søgende vil man jo gerne kende sandheden, uanset at det betyder at man må erkende at man tidligere tog fejl af nogle ting.

   Jo, 'førstefødt' bruges med henblik på David i Sl 89,28; men det kan også opfattes som en profetisk omtale af Jesus, som jo flere steder sammenlignes med David. Men udtrykket 'den eller de førstefødte af' forekommer mange gange i Bibelen, og når det bruges om levende skabninger er det i den almindelige betydning, nemlig 'den førstefødte af en gruppe'. Jehovas Vidner mener derfor at det er mest sandsynligt at det har samme betydning i Kol 1,15. 'Gruppen' er så i denne sammenhæng 'gudssønnerne'. Vi ved at der var andre til stede da Jehova skabte, for han sagde i 1. Mosebog: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os", og til Job sagde han (kap 38) "Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? … og alle gudssønnerne råbte af fryd".

   Bibelske begrundelser på hvorfor Jehovas Vidner mener at Jesus levede før han blev født som menneske, og medvirkede som et redskab ved skabelsen:

   Hebr 1,2: Paulus skrev: "… nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden."

   Ord 8,22: ”Som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang.” Jehovas Vidner mener at Ordsprogene kap. 8 er en gudsinspireret beskrivelse af Jesus’ tilværelse før han kom til jorden. En begrundelse herfor: http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/2006567

   Jesus fortalte selv om sin fortid før han blev født som menneske, og at han eksisterede "før verden var til":

   Joh 6,38: "for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig"

   Joh 8,42: "for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig"

   Joh 17,5: "Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til"

   Mere om dette emne kan findes i Jehovas Vidners opslagsværk "Indsigt i den hellige skrift" under opslagsordet "Jesus Kristus" her: http://wol.jw.org/da/wol/d/r9/lp-d/1200002451

   Jeg håber det har givet en forklaring på Jehovas Vidners synspunkt.

   Slet
  3. Min fejl angående 'pas', så ikke at det var rod formen.

   Det er en fin hensigt, men siden ordet 'andet' ganske enkelt ikke forekommer i grundteksten, så kan jeg kun konkludere at man har tilføjet det, for at underbygge sin egen forståelse af, at denne passage handler om skabelsen af universet og at Jesus skabte universet. I stedet for at læseren selv tolker passagen, så tolker Jehovas Vidner passagen for dem.

   Med hensyn til selvbedrag, så er det i sagens natur givet, at den som blir bedraget af sig selv, ikke er klar over det.

   At Jehovas Vidner mener at det er 'sandsynligt', at 'førstefødte' skal forstås som at Jesus eksisterede før universet og før han selv blev født vel at mærke, underbyggere blot at de 5 tilføjelser af ordet 'andet' i Kol 1, er en tolkning, som for øvrigt kunne være sand eller falsk og dermed potentielt underbygge et selvbedrag.

   At Jesus eksisterede før han blev født ud fra de nævnte skriftsteder er en tolkning og således en meget dårlig begrunnelse for at tilføje ord i Kol 1. Når det så er sagt, så forklare det jo meget godt hvorfor Jehovas Vidner har valgt at tilføje 5 ord til Kol 1, som ikke findes i grundteksten, altså at det vil få Kol 1, til at harmonere med Jehovas Vidners forståelse om at Jesus eksisterede før og har skabt alt 'andet'.

   Slet